Veća proizvodnja crnog zlata

PinterestFacebookTwitterShare

Od početka eksploatacije nafte i gasa, od 1952. godine do danas, na domaćim poljima proizvedeno je 70 miliona tona nafte. NIS-ova proizvodnja crnog zlata i gasa nastavlja da beleži značajan rast u odnosu na Biznis plan i ostvarenu proizvodnju i u 2010. godini.

U prvom polugodištu, proizvedeno je 742.401 uslovnih tona nafte, što je za 30.108 t više od količine predviđene Biznis planom, odnosno, ostvaren je rast od 4,2 odsto.

Rast proizvodnje nafte i gasa sa domaćih polja odraziće se pozitivno i na budžete lokalnih samouprava kojima NIS plaća rudnu rentu. Na osnovu rente, lokalne samouprave su ostvarile prihode za prvo polu godište ove godine u iznosu od skoro milijardu dinara . Za isti period 2010. godine, plaćena je rudna renta u iznosu od 600 miliona dinara.
 
Uspešnim rezultatima proizvodnje nafte i gasa najviše je doprinela optimizacija proizvodnje i primena novih tehnologija i metoda eksploatacije frakturiranje i ESP pumpe. Na ovaj način se ubrzava eksploatacija i povećava stepen iskorišćenja ležišta. Primenom ove metode, u prethodne dve godine postignuto je značajno povećanje proizvodnje. Frakturiranje je urađeno na 30 bušotina čime je ostvaren rast proizvodnje s domaćih polja od 60.300 tona nafte (monitoring proizvodnje nafte do juna 2011. godine).
 
Projekat ugradnje ESP sistema (električne potopljene centrifugalne pumpe) u bušotine NIS-a, jedne od najmodernijih mehaničkih metoda eksploatacije, ima za cilj povećanje proizvodnje nafte iz bušotina.

Jelena Petrović