Produžen rok za preregistraciju preduzeća

PinterestFacebookTwitterShare

Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o privrednim društvima kojima je produžen rok za preregistraciju privrednih društava do kraja avgusta 2012. godine. Prijave za preregistraciju podnosiće se do 15. jula 2012. godine.
 
Pre promene zakona, bilo je predviđeno da se 1. februara 2012. udje u postupak preregistracije i da se završi do kraja aprila 2012. godine. Utvrđeno je da privredna društva koja iskazuju gubitke veće od kapitala neće biti prinudno likvidirana i automatski brisana iz registra privrednih društava.

Skupština je usvojila i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre koji predviđa da će taj postupak biti standardizovan za sve, i za privredna društva i za sve ostale za koje se vodi registar, kao što su javna glasila i udruženja. Taj zakon, kako je navela Vlada Srbije, treba da poboljša efikasnost registracije kroz postojanje jedinstvenog, elektronskog sistema registrovanja podataka i omogući elektronsko dostavljaje podataka.

I do sada je postojala mogućnost da se prijava podnese elektronskim putem s tim što je podnosilac prijave bio obavezan i da dokumentaciju u papirnom obliku dostavi najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja prijave elektronskim putem.

Registrovanje će biti pojednostavljeno, znaće se koliko je vremena za to potrebno, a troškovi registracije biće smanjeni, naveo je predlagač.

Usvojene su i izmene Zakona o Agenciji za privredne registre zbog proširenja nadležnosti te agencije koja je u trenutku osnivanja vodila tri registra, a trenutno se u njenoj nadležnosti nalazi 15 registara.