Ozimi usevi u Podrinju ojačali

PinterestFacebookTwitterShare

Zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikam u prethodnih dvadesetak dana, pre svega padavinama i odgovarajućim temperaturama, u Podrinju su ozimi usevi, uključujući i kasnije zasejane, dovoljno ojačali za zimske uslove i niske teperature. 

Rukovodilac sektora za ratarstvo u Zavodu za poljoprivredu u Loznici Milenko Đurić je rekao  da je na području njihovog delovanja za proteklih dvedesetak dana (Loznica, Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik) bilo između 40 i 50 litara vodenog taloga po metru kvadratnom. 

Đurić je objasnio da je u tom delu Podrinja ta količina padavina u granicama uobičajenih vrednosti za decembar što je, uz nešto više dnevne temperature, omogućilo da ozimi usevi dovoljno ojačaju za fazu zimskog mirovanja. 

Svi ozimi usevi u tom delu Srbije, uključujući i kasnije zasejane, sada su potpuno 
pripremljeni za zimske uslove i niske temperature karaketistične za predstojeći period, ocenio je Đurić. 

Prema Đuriću, povoljni vremenski uslovi su ratarima omogućili da nastave jesenje-zimsko oranje na površinama koje su planirali za prolećnu setvu. 

Na prostoru delovnja Zavoda, u poslednjih četiri-pet, godina povećan je broj gazdinstava koja obrađuju po nekoliko desetina hektara (ha) uzetih u zakup, bilo da se radi o zemljištu u republičkom vlasništvu, do koga se došlo putem licitacije, ili o zakupu od privatnih lica, ukazao je Đurić. On je primetio i da su se, naporedo sa povećenjem površina,  gazdinstva opremala potrebnom mehanizacijom i oruđima, radfi veće brzine i efikasnosti pri obavljanju poslova na njivama. 

Najviše je uvećan broj srednje snažnih traktora (od 90 do130 konjskih snaga, KS), zatim oruđa za osnovnu obradu zemljišta (trobrazdni plugovi, plugovi prevrtači) i predsetvenu pripremu ( teške tanjirače i kultivatori) što dopronosi brzini i kvalitetu obrade oranica i većim prinosima, rekao je Đurić. 

Đurić je dalje izneo kako je od planiranih 5.720 ha, zasejano je 3.215, i objasnio da je na takav bilans odlučujući uticaj imala dugotrajna suša zbog  koje je u 
prethodnom periodu bila otežana ili potpuno onemogućena obrada zemljišta. 

To će, kao i ranije u sličnim prilikama, biti nadoknađeno na proleće kada će, od površina na kojima nije mogla da bude zasnovana proizvodnja, biti najvise izdvojeno za kukuruz, soju, lucerku i druge vrste krmnog bilja, rekao je Đurić. 

Prema podacima lozničkog Zavoda zapoljoprivredu, na prostoru njihovog delovanja, u periodu jesen-zima, osnovno oranje se najčešće obavi na na 22.000 do 23.000 ha, od 36.000 do  38.000 ha planiranih za prolećnu setvu.