Ševarlić: Bolja godina za agrar

PinterestFacebookTwitterShare

Predsednik Društva agrarnih ekonomista Srbije Miladin Ševarlić izrazio je nadu da će sledeća godina biti berićetnija u pogledu agrarnog budžeta i drugih izvora sredstava namenjenih poljoprivredi

„Moramo da se orijentišemo na daleko veća sredstva ako hoćemo da napravimo izvozno orijentisanu poljoprivredu i prehrambenu industriju Srbije koje su za sada najznačajnije komparativne prednosti naše privrede na tržištu CEFTA i drugih zemalja“, izjavio je Ševarlić za Tanjug.

 „Ako smo mogli da se zadužimo za tolike milijarde u ovako kratkom periodu od desetak godina, koje su nadam se pametno utrošene, verujem da možemo da se zadužimo još za par milijardi evra i napravimo kvalitativan iskorak u relativno kratkom vremenu do kraja 2013. godine“, naveo je on.
 
Ševarlić je kazao da nakon tog perioda praktično stupa na snagu potpuna primena bescarinskog, odnosno posebnog carinskog aranžmana sa EU gde će biti izjednačeni uslovi privređivanja na našem sa tržištem 28 zemalja članica EU, jer će tada i Hrvatska biti u sastavu Unije.
 
On je kazao i da proizvođači pre svega treba da shvate da se moraju udruživati, jer „kako ćeo se udruživati sa pola milijarde stanovnika 28 zemalja EU, ako ne možemo sa svojim komšijama, rođacima, prijateljima..“
 
Ševarlić smatra da je naročito pogodan oblik udruživanja u specijalizovane zadruge, jer imaju jednorodne probleme koje će zajednički daleko brže da reše i postići će prepoznatljivost zadružnog proizvoda na tržištu, kako nacionalnom, tako i međunarodnom.
 
„Pogrešna je pretpostavka da neko može da nastupi na međunarodnom tržištu, a da pre toga ne stvori prepoznatljiv brend nanacionalnom tržištu, to još niko nije uradio u svetu pa neće ni u Srbiji“, naglasio je Ševarlić.
 
On je istakao i da poljoprivreda i prehrambena industrija treba da se orijentišu na proizvode viših faza prerade koje imaju veću novostvorenu vrednost, angažuju naše kapacitete i našu radnu snagu i praktično na taj način možemo sa istom količinom sirovina da ostvarimo bolji bilans u spoljnotrgovinskoj razmeni.