Usaglašeni principi funkcionisanja „Elektroprenosa BiH“

PinterestFacebookTwitterShare

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević izjavio je danas da su predstavnici Srpske i Federacije BiH  usaglasili osnovne principe funkcionisanja “Elektroprenosa BiH“.
 
“To znači da se vlasnička strukutra u ovoj zajedničkoj kompaniji mora poštovati u odnosu 41,1 prema 58,9 odsto u korist Federacije BiH, kao i princip investiranja. Mora se poštovati i upravljanje kompanijom u odnosu vlasničke strukture”, pojasnio je Kovačević.
 
Prema njegovim rečima, u narednom periodu moraju se uskladiti podzakonska akta, odnosno statut kompanije sa postojećim zakonima.
 
“Jedan od zaključaka  bio je da se ide u izbor novog Upravnog odbora, ali to nećemo prejudicirati. Zapošljavanje u `Elektroprenosu BiH` mora biti u odnosu  vlasničke strukture i ukoliko se budu poštivali principi ova kompanija bi mogla da funkcioniše na nivou BiH”, dodao je Kovačević.
 
On je upozorio da će se, ukoliko ne budu poštovani dogovoreni principi funkcionisanja „Elektroprenosa BiH”,  ići na osnivanje nove kompanije na entitetskom nivou.
 
Na računu “Elektroprenosa BiH”  nalazi se 220 miliona KM koje  bi, nakon postignutog dogovora, trebalo  utrošiti u nove investicije.
 
“Elektroprenos BiH” formiran je prenosom nadležnosti RS na nivo BiH. Prenos nadležnosti iz oblasti prenosa električne energije, regulatora i operatora na BiH desio se 2004. godine, kada su od “Elektroprivrede RS” oduzete nadležnosti i prenesene na “Elektroprenos BiH”, Nezavisni operator sistema i na Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju.