Izveštaj VMA: Predsednik je dobrog zdravstvenog stanja

PinterestFacebookTwitterShare

U redovnom godišnjem izveštaju VMA o zdravstvenom stanju predsednika Republike Srbije Borisa Tadića navodi se da je u toku 2011. godine predsednik bio u potpuno dobrom, stabilnom opštem stanju.
 
Press služba predsednika stavila je na uvid javnosti izveštaj konzilijuma lekara Vojnomedicinske akademije koji je potpisao pukovnik prof. dr Dragan Dinčić, kardiolog.
 
U izveštaju se navodi da je 28. novembra ove godine u centralnim apartmanima sektora za lečenje VMA obavljen redovni, planirani sistematski pregled predsednika Srbije Borisa Tadića. Nakon obavljenih kompletnih laboratorijskih analiza koje su uključivale standardne analize, parametre upale, imunološke parametre kao i skrining tumorskih markera, urađena su i sledeća, potrebna morfološka ispitivanja: EKG, spirometrija, EHO pregled srca, abdomena, mišićnih tetiva, dopler krvnih sudova kao i RTG srca i pluća.
 
Zatim je predsednika Srbije pregledao tim lekara iz sastava Vojnomedicinske akademije. U zaključku, konzilijum lekara navodi da, nakon operativnog lečenja parcijalne rupture Ahilove tetive na levoj nozi, decembra 2010. godine, kao i nakon kompletno sprovedenih mera fizikalne terapije i rehabilitacije, lokalni nalaz na tetivi je u celini uredan i stabilan kao i da je Boris Tadić u potpunosti sposoban za rekreativne fizičke aktivnosti.
 
U toku 2011. godine, praktično je sve vreme bio bez značajnih subjektivnih tegoba, u potpuno dobrom, stabilnom opštem stanju kao i dobrom stanju po organskim sistemima. Konzilijum u zaključku konstatuje i da je sve vreme predsednik Srbije u potpuno zadovoljavajućoj fizičkoj kondiciji, sa antropometrijskim karakteristikama koje su u celini u granicama željenih vrednosti.
 
Rezultati aktuelno urađenih laboratorijskih analiza, funkcionalnih testova i morfoloških ispitivanja su u celini u granicama normalnih vrednosti i urednih nalaza, konstatovao je konzilijum lekara VMA.
 
U izveštaju se navodi i da su objektivni klinicki pregledi po organskim sistemima pokazali uredan nalaz.
 
Konzilijum lekara, s obzirom na sve navedeno, savetuje nastavak primene dosadašnjih mera programirane fizičke aktivnosti aerobnog tipa i higijensko dijetetskog režima i konstatuje da za sada nisu potrebna dodatna klinička ispitivanja kao ni specifična terapija.