NBS uvela prinudnu upravu u „Agrobanci“

PinterestFacebookTwitterShare

Narodna banka Srbije uvela je danas prinudnu upravu u Poljoprivrednoj banci „Agrobanci“.

 
Prinudna uprava uvedena je pošto je u postupku kontrole poslovanja „Agrobanke“ utvrđeno da kapital kojim ona raspolaže ne odgovara nivou rizika koji je ta banka preuzela u dosadašnjem poslovanju, saopštila je NBS. Istom kontrolom utvrđen je zadovoljavajući nivo likvidnosti banke koji je iznad propisanog minimalnog nivoa.
 
Prinudna uprava predstavlja jednu od korektivnih mera koju NBS preduzima kada utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi i kada oceni da će se promenom načina upravljanja i rukovođenja bankom poboljšati njeno finansijsko stanje, odnosno zaštititi depoziti građana i privrede. S tim u vezi ističemo da, nakon uvođenja prinudne uprave, „Agrobanka“ pod novim rukovodstvom nastavlja da redovno posluje i pruža usluge svojim klijentima, navela je NBS.
 
Uvođenjem prinudne uprave prestala je funkcija dosadašnjih članova upravnog i izvršnog odbora banke, a za prinudne upravnike imenovani su Milorad Džambić i Julije Miladinović.