Fond PIO i za vojne penzionere

PinterestFacebookTwitterShare

Penzijski fond vojnih osiguranika, posle 40 godina, prestaće da postoji, pa će već prvog januarskog dana o 37.000 zaposlenih u sistemu odbrane i 47.000 penzionisanih vojnika brinuti – civili. Od Nove godine, svi koji su se bavili vojničkim pozivom svoja će prava tražiti na adresi Republičkog fonda za penzijsko i invlidsko osiguranje, koji trenutno vodi računa o 2,64 miliona civilnih osiguranika i 1,63 miliona penzionera.
 
– Od početka januara PIO fond preuzima poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno isplate prava, koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika – objašnjava Zoran Josipović, zamenik direktora Fonda PIO. – To praktično znači da će vojni osiguranici, profesionalna vojna lica, ostvarivati starosnu, invalidsku, porodičnu penziju, pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, telesno oštećenje, troškove sahrane. Izuzetak će biti samo administrativna penzija, koju će profesionalna vojna lica moći da ostvaruju do kraja 2014. godine.

Ipak, kako obrazlažu u Fondu PIO, u ostvarivanju prava na invalidsku i porodičnu penziju vojnih osiguranika postojaće izvesne specifičnosti, odnosno usklađivanja s propisima o Vojsci Srbije. Tako će se profesionalnim vojnicima beneficirani radni staž računati po istoj formuli kao i civilima, ali će se za izračunavanje iznosa penzije vojnih osiguranika uzimati zarada od 1996. godine, umesto od 1970, što mahom vodi ka povoljnijoj računici.

U fondu PIO dodaju i da bi sva profesionalna vojna lica, svoj prvi zahtev za starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju morali da podnesu u Filijali za grad Beograd, jer im je svima poslodavac Ministarstvo odbrane. A sve druge zahteve – za novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, za telesno oštećenje, troškove sahrane i ostalo – podnosiće u filijali Fonda gde im je mesto prebivališta.
 
PRELAZNI ROK


Zahtevi i promene oko isplate penzija vojnih penzionera moći će tokom januara da se predaju u poslovnoj zgradi Fonda SOVO, a od 1. februara u filijalama PIO fonda prema mestu prebivališta.
Isplata penzija i novčanih naknada za vojne penzionere neće se menjati ni ubuduće. Tako će decembarski čekovi biti podeljeni 6. i 21. januara 2012. godine.