Akcize na cigarete veće za deset dinara

PinterestFacebookTwitterShare

Minimalna akciza po paklici cigareta od 1. januara 2012. biće povećana sa dosadašnjih 61 na 71 dinar, utvrdjeno je izmenama Zakona o akcizama koje je usvojila Skupština Srbije.
 
Prema računici Ministarstva finansija, povećanjem akciza na cigarete godišnji prihodi budžeta biće povećani za 1,3 milijarde dinara.
 
Usvojenim izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje porodilja preduzetnice neće plaćati doprinose na osnovu ostvarene oporezive dobiti za vreme dok su na porodoljskom odsustvu.
 
Izmenama tog zakona utvrdjena je i nova osnovica za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike.
 
Usvojene su i izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica kojima se uvode poreski podsticaj za korisnike slobodnih zona.