Vrednost imovine privatizovanih firmi veća za 60 odsto

PinterestFacebookTwitterShare

Agencija za privatizaciju sprovela je opsežnu analizu efekata privatizacije od 2000. godine do danas koja je pokazala da su privatizovane kompanije ostvarile bolje poslovne rezultate od onih koje nisu dobile svog vlasnika, rekao je direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković.
 
„Prihodi privatizovanih preduzeća su za 75 odsto veći nego u trenutku privatizacije, dok su neprivatizovana preduzeća ostala na istom nivou“, rekao je direktor Agencije za privatizaciju. Takođe i vrednost imovine u privatizovanim preduzećima uvećana je za oko 60 odsto.
 
Prema njegovim rečima, istraživanje je sprovedeno na 1900 preduzeća – a uzorak je obuhvatio firme koje su privatizovane, ona koja nisu prošla privatizaciju i firme kod kojih je raskinut ugovor.
 
„Ono što su naši zaključci koje ćemo u narednim nedeljama detaljnije prezentirati javnosti je da su privatizovana preduzeća obezbedila povećanje investicija i da su od statusa gubitaša povećala svoju mogućnost zarađivanja“, rekao je Cvetković.
 
Firme koje su dobile novog vlasnika su iz gubitaka koje su ostvarivale na nivou od 100 miliona evra, na kraju 2010. godine, uspele da povećaju svoje rezultate na oko 200 miliona evra profita, objasnio je direktor Agencije za privatizaciju. Neprivatizovana preduzeća konstantno su pravila gubitak i nijedne godine nisu uspela da ostvare pozitivan rezultat, dodao je on.
 
Kada je reč o zaposlenosti, istraživanje je pokazalo da je do pada došlo gotovo u svim preduzećima, i kod onih koja su privatizovana po Zakonu o svojinskoj transformaciji do 2000. godine i po Zakonu o privatizaciji nakon te godine, kao i u neprivatizovanim preduzećima.
 
Vrednost imovine u privatizovanim preduzećima porasla je za oko 60 odsto, što je praktično posledica novih investicija koje su došle u ta preduzeća, dok je sa druge strane u neprivatizovanim firmama konstantno prisutno gubljenje materijalne supstance, usled gubitaka.
 
Kako se odlaže momenat rešavanja njihove sudbine, te firme imaju sve manje mogućnosti da reše status, upozorio je Cvetković.
 
„To je ono što želimo dodatno da istaknemo, privatizacija je neminovnost da bi se očuvali kapaciteti privrede. Sve suprotno i protok vremena vodi u derogiranje kapaciteta tih preduzeća“, rekao je on.
 
Prema njegovim rečima, Agencija je već započela da analizira portfolio firmi koje su ostale neprodate. „To je oko 450 preduzeća, gde ćemo dati jasne smernice koja preduzeća imaju ekonomsku opravdanost i za koje zaista vredi da se založi država i da se u nekom kriznom periodu pomognu, ali samo zato što imaju tržišnu verifikaciju u budućnosti“, rekao je Cvetković.
 
Analiza efekata privatizacije sprovedena je povodom deset godina postojanja i rada Agencije za privatizaciju.