Najskuplja godina za osiguravajuće kuće

PinterestFacebookTwitterShare

Razorni zemljotresi u Japanu i na Novom Zelandu učinili su 2011. najskupljom godinom za osiguravajuće kompanije.
 
To je objavila je jedna od vodećih reosiguravajućih kuća u svetu.
 
Minhen Re je u godišnjem izveštaju navela da su osigurani gubici u 2011. dostigli 105 milijardi dolara i premašili do sada rekordnu 101 milijardu iz 2005, kada je Nju Orleans pogodio uragan Katrin. Reosiguranje Minhen Re koje troškove prirodnih nepogoda meri od 1980, saopštilo je da je ukupna cena prošlogodišnjih katastrofa, uključujući neosigurane gubitke, dostigla 380 milijardi dolara prema starom rekordu od 220 milijardi iz 2005.
 
Japanski zemljotres i cunami iz marta 2011, prema proceni nemačke firme, napravili su ukupne gubitke od 210 milijardi dolara pri čemu je osigurani gubitak bio izmedju 35 i 40 milijardi. Ti gubici ne uključuju naknadne gubitke zbog problema u nuklearnoj elektrani Fukušima.
 
Posle Japana, najskuplji za osiguravače, sa iznosom od 13 milijardi dolara, u 2011. je bio februarski zemljotres na Novom Zelandu, u Krajsčrču. Ukupni gubici su bili 16 milijardi dolara.
 
Minhen Re je naveo i da su godine kao prošla, sa toliko prirodnih katastrofa velikih razmera, retke i da su se u 2011. desile katastrofe koje se očekuju jednom u hiljadu i više godina.
 
Treće po visini sume za osiguranja bile su poplave na Tajlandu koje su počele krajem jula i trajale mesecima. Osigurani gubici od poplava su dostigli deset milijardi dolara a ukupni 40 milijardi.
 
Reosiguravajuće kompanije, kao što je Minhen Re, pomažu da se podeli rizik u slučaju velikih gubitaka tako što osiguravajuće kuće prenose deo rizika na reosiguranje i za to im plaćaju premiju.