Hrvatska i BiH grade most na Savi

PinterestFacebookTwitterShare

Nova vlada Hrvatske nastaviće projekat izgradnje mosta na Savi koji je započela prethodna vlada, potvrđeno je „Nezavisnim novinama“.
 
U pitanju je mostu kojim bi išla trasa već izgrađenog autoputa od Banjaluke ka autoputu Zagreb – Beograd, a predviđene su izgradnje i pristupnih saobraćajnica i veze sa autoputem Zagreb – Beograd.
 
Službenica za odnose sa javnošću Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Hrvatske Marina Halužan kaže da je Hrvatska izdala dozvolu za izgradnju mosta do granične crte sa BiH, a dokumentaciju o lokaciji na kojoj će se graditi most treba da izda i BiH.
 
Podsetila je da su Tomislav Mihotić, državni sekretar za infrastrukturu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Hrvatske, i Rudo Vidović, ministar transporta i komunikacija BiH, u Sarajevu, 3. novembra, potpisali Sporazum o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Save kod Gradiške i priključnih graničnih deonica međudržavnog puta E-661.
 
Inače, iz Ministarstva saobraćaja i veza RS su potvrdili da su spremni da tokom ove godine počnu sa gradnjom, jer je RS već obezbedila polovinu od 30 miliona evra, dok su sa hrvtaske strane dobili uveravanja da će Hrvatska naredne godine u svom budžetu predvideti 15 miliona evra za izgradnju.
 
Namik Kupusović, projekt koordinator za koridor 5c u Ministarstvu transporta i komunikacija BiH, takođe je potvrdio da je nova Vlada Hrvatske zainteresovana za most na Savi i dodao da će izrada glavnog projekta za most biti završena do kraja marta. „Nakon usvajanja i početka izgradnje dionice koridora 5c od Zvirovića ka petlji Ploče, Jadransko-jonski autoput ili u prvoj etapi autoput za Dubrovnik poklapa se sa trasom koridora 5c, petlja Ploče – Zvirovići – petlja Počitelj i ide prema istoku saobraćajno opslužujući područja opština Neum, Stolac, Ravno, Ljubinje i Trebinje“, rekao je on.
 
Istakao je i da se projekat autoputa za Dubrovnik tretira kao zajednički projekat dve zemlje, jer se ujedno radi i o priključcima za Ston, Zaton i Dubrovnik.