Bez prisustva teških metala u obradivom zemljištu

PinterestFacebookTwitterShare

Koncentracija pesticida i teških metala na zemljištu Pančevačkog rita je ispod maksimalno dozvoljenih vrednosti, pokazali su rezultati trogodišnjih ispitivanja zagađenosti tog područja na kome je smešteno gro proizvodnih kapaciteta Poljoprivredne korporacije Beograd (PKB).

Analize je uradio Gradski zavod za javno zdravlje, a redovni program monitoringa Grada Beograda u okviru projekta koji je obuhvatio više od 50 uzoraka, pokazao je hemijsko stanje zemljišta, kazala je mr Mirjana Denić, rukovodilac službe za zaštitu životne sredine.

„Merena je PH vrednost, procenat vlage, sadržaj ukupnog azota, fosfora, sulfata, policikličnih aromatičnih ugljovodonika, kao i polihlorovanih bifenola“, navela je Denić, objavljeno je u listu „Poljoindustrija“ koji izdaje PKB.

Denić je napomenula da su ispitivanja obuhvatila i sadržaj kadmijuma, bakra, gvožđa, olova, cinka, nikla i mangana, kao i vrstu pesticida u biljnim proizvodima.

Obradive površine u PKB korporaciji prostiru se na 21.500 hektara. Najviše je zastupljen aluvijum sa 46,04 odsto, sledi ritska crnica (44,21 odsto) i livadsko zemljište (6,90 odsto). Černozem obuhvata 1,74 odsto površina, dok peskuše obuhvataju 1,08 odsto obradivog zemljišta.