FT o zemljama istočne Evrope: Ni 2012. neće biti godina oporavka

PinterestFacebookTwitterShare

Majkl Landesman, direktor bečkog Insituta za međunarodne ekonomske studije izneo je opsežnu analizu oporavka privrede u srednjoj i jugoistočnoj Evropi, naglasivši kako za te zemlje 2012. neće biti godina oporavka.
 
Među zemljama koje su do 2008. imale visoke, oštro rastuće deficite, uglavnom zbog slabog izvoznog sektora, sa ovih za koji  navodi da je posledica deindustrijalizacije „tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji“, Landesman navodi Hrvatsku.
 
„Te su privrede pretrpele uticaj „naglog stopiranja“ kad ih je finansijska kriza pogodila“, analizira Landesmann i dodaje da su za ovaj deo Evrope problematični i slabi bankarski sustavi, uglavnom u stranom vlasništvu.
 
„S obzirom na visoku zaduženost u nekima od tih privreda, i teško stanje bankarskog sistema u zapadnoj Evropi, kao i znatno smanjenih evropskih izgleda za ekonomski rast, ukupno kreditiranje privatnog sektora je vrlo nisko“, stoji u njegovoj analizi objavljenoj u Financial Timesu.
 
Procenjuje se da bi slabost evropskog bankarskog sistema, kao i šokovi u evrozoni, među prvima u recesiju mogli odvući Mađarsku i Hrvatsku, zbog visoke zaduženosti.
 
„Umesto da čekaju na direktna strana ulaganja, vlade ovih zemalja bi trebale sprovesti hitne fiskalne reforme. Kako su ranjive na vanjske šokove, moraju se usredsrediti na jačanje infrastrukture, nivoa obrazovanja i na bolje poslovne uslove. Bolje trebaju koristiti i strukturne fondove EU i dugoročno se više posvetiti naporima u sektoru izvoza“, tvrdi direktor bečkog Instituta.
 
Makroekonomske prognoze za srednju i jugoistočnu Evropu još u avgust  2010. predviđale su ekonomski rast do 3,4 posto, ali već u novembar korigovane su na 1,9 posto.