RTS već spremio tužbe zbog TV pretplate

PinterestFacebookTwitterShare

RTS je ovih dana na adrese građana uputio opomene i pružio mogućnost da obavezu plaćanja pretplate izmire u više mesečnih rata po dobijenoj opomeni.
 
U slučaju izostanka reakcije na upućene opomene, pokreće se postupak naplate potraživanja putem predloga za dozvolu izvršenja.
 
“Tokom 2011. poslato je 390.500 opomena pred utuženje i poslednjih opomena pred utuženje. Pripremljeno je 6.550 Predloga za dozvolu izvršenja na osnovu verodostojne isprave, koji su distribuirani sudovima po Srbiji”, kažu u RTS-u.
 
Slobodan Kremenjak, advokat, objašnjava da je reč o izvršnom postupku koji je regulisan Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, te da se u ovom postupku izvršenje određuje na osnovu izvršne isprave, kao sto je na primer pravnosnažna presuda, ili verodostojnih isprava, kao što su odgovarajući računi sa potvrdom prijema, ili izvodi iz poslovnih knjiga poverioca.
 
“Protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, dužnik ima pravo prigovora. Dužnik mora uz prigovor da dostavi i pisane isprave kojim dokazuje navode iz prigovora, na primer: pravnosnažnu sudsku odluku kojom je utvrđena neistinitost verodostojne isprave, nalog za plaćanje na osnovu koga je izvršen prenos sredstava, ako tvrdi da je obaveza ispunjena, ili druge pisane isprave kojima potkrepljuje navode iz prigovora”, kaže Kremenjak.
 
U RTS-u navode da upućivanje opomena ima pozitivan efekat, jer se građanima, usled neadekvatnog modela naplate, pruža mogućnost da neizmirenu zakonsku obavezu za pretplatu, plate u više mesečnih rata.
 
Međutim, veliki broj građana od početka naplaćivanja pretplate nisu izvršavali ovu zakonsku obavezu, pa ipak nisu sankcionisani, što je i druge, redovne platiše, dovelo u situaciju da razmišljaju da prestanu s plaćanjem pretplate. Takođe, mnogu građani su ubeđeni da im je stari dug otpisan, što u RTS-u odlučno odbacuju.
 
U RTS-u kažu da se prilikom preduzimanja mera za prinudnu naplatu isknjižava dug obveznika iz knjigovodstvene evidencije elektrodistributivnog preduzeća, uvodi u sopstvenu evidenciju i upućuje opomena odnosno tužba na ime neizmirenog duga.
 
Dakle, dug nije otpisan sa jedinstvenog računa za električnu energiju i pretplatu, već su građani za taj iznos dugovanja, ušli u zonu mera prinudne naplate“, navode u RTS-u i podvlače da otpisivanja duga nema, ali da postoji mogućnost oslobađanja od obaveze plaćanja pretplate, od datuma podnošenja zahteva, u slučaju kada građani za to ispunjava uslove, a u svemu prema odredbama Zakona o radiodifuziji.
 
Kako objašnjava Kremenjak, nakon sudske presude sledi popis i plenidba imovine, s tim da izričito, po samom zakonu, ne mogu biti predmet izvršenja odeća, obuća i drugi predmeti lične upotrebe, posteljina, posuđe, deo nameštaja koji je neophodan dužniku i članovima njegovog domaćinstva, kao i šporet, frižider i peć za grejanje.
 
“Ne mogu biti predmet izvršenja ni hrana ni ogrev za njegove potrebe i potrebe članova njegovog domaćinstva za tri meseca, gotov novac dužnika koji ima stalna mesečna primanja do mesečnog iznosa, koji je po zakonu izuzet od izvršenja, srazmerno vremenu do sledećeg primanja, ordenje, medalje, ratne spomenice i drugi znaci odlikovanja i priznanja koje je primio dužnik, lična pisma, rukopisi i drugi lični spisi dužnika, kao i porodične fotografije, pomagala koja su invalidu ili drugom licu sa telesnim nedostacima neophodna za obavljanje njegovih životnih funkcija i kućni ljubimac”, navodi Kremenjak.