Cena struje zavisiće od politike

PinterestFacebookTwitterShare

Potpredsednik energetske grupe EFT Svetislav Bulatović ocenio je da će cena struje u Srbiji i ubuduće zavisiti od političkog konsenzusa.
 
Bulatović kaže da će politički uticaj biti zadržan i pored toga što je deklarativno nezavisna institucije Agencija za energetiku (AERS) postala konačna instanca u formiranju cene struje, prema novom Zakonu o energetici.
 
“U Srbiji su i pre usvajanja novog Zakona o energetici postojale pretpostavke za uspostavljanje tržišta električne energije. To se ipak nije dogodilo. U našoj zemlji po tom pitanju ne postoji politički konsenzus, kao sto ne postoji ni širi reformski zamah”, ocenio je on. 

Bulatović je istakao i da je region energetski deficitaran i da će sa ekonomskim rastom postojati pritisak na rast cene struje. Kako je kazao, osnovne karakteristike uređenja elektro-energetskog sektora u regionu su dominacija monopola državnih elektroprivreda koja se omogućava neekonomskim cenama električne energije i regulatorni okvir koji ne podstiče konkurenciju. 

“Države regiona tretiraju elektroenergetiku primarno kao snabdevački sektor, koristan za postizanje deflatornih pritisaka i kratkoročnu kupovinu socijalnog mira”, naveo je potpredsednik EFT grupe. 

On je kazao i da Srbija, uz Hrvatsku i Crnu Goru, spada među zemlje koje nisu učinile realno nikakav napredak u liberalizaciji svojih tržišta. 

Bulatović je dodao i da je novim Zakonom o energetici u Srbji stvoren okvir koji bi trebalo da otkloni prepreke za privatne investicije. 

“Novi zakon o energetici predstavlja iskorak u dobrom smeru. Uspeh u njegovoj primeni će ipak zavisiti od kvaliteta podzakonskih akata, koje još čekamo. Ukoliko bude postojala politička volja da se energetika reformiše, ovaj zakon će dati željene rezultate”, kazao je Bulatović.