Vojvodina ima 440 aktivnih zemljoradničkih zadruga

PinterestFacebookTwitterShare

U Vojvodini trenutno ima 440 aktivnih zemljoradničkih zadruga, a osnivanje novih omogućilo bi organizovaniju proizvodnju i plasman robe poljoprivrednih proizvođača, zaključeno je na skupu o zadrugama u Novom Sadu.

Predsednik Zadružnog saveza Vojvodine (ZSV) Radislav Jovanov rekao je prilikom prezentacije projekta „Osnivanje, razvoj i revitalizacija zemljoradničkih zadruga u Vojvodini“ da je želja ZSV da u svakom mestu u pokrajini radi bar jedna zadruga.

„Osnivanje zemljoradničkih zadruga najlakši je način da mladi ostanu da žive u ruralnim sredinama i da nađu posao u zadrugama ili u kooperacijama“, rekao je Jovanov i ocenio da rad zadruga mora postati „nezaobilazan faktor u malim sredinama“.

Prema njegovim rečima, u Vojvodini trenutno radi 440 zemljoradničkih zadruga sa oko 5.000 zaposlenih. Članovi zadruga su 20.000 individualnih poljoprivrednih proizvođača i oko 100.000 kooperanata.

„Izuzetno je važno da započnemo realizaciju ovog projekta, jer je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 2012. za godinu zadrugarstva, kao najboljeg vida udruživanja poljoprivredih proizvođača“, rekao je Jovanov.

Vojvođanski sekretar za rad i zapošljavanje Miroslav Vasin rekao je da će Vlada Vojvodine početi realizaciju projekata za oživljavanje sela i organizovane organske proizvodnje seoskih žena, za koje je preduslov postojanje zemljoradničkih zadruga. Uz najavu da će Vlada Vojvodine ove godine podstaći zapošljavanje pripravnika u zemljoradničkim zadrugama, Vasin je ocenio da je veoma važno da država što pre donese novi Zakon o zadrugarstvu.

Prema njegovim rečima, zadruge bi trebale da organizuju i preciznu evidenciju o proizvodnji i prodaji poljoprivrednih proizvoda u Vojvodini, što će verovatno promeniti i sliku o Vojvodini kao nerazvijenom regionu u Srbiji.

Glavni ciljevi danas predstavljenog projekta su stvaranje mreže aktivnih zemljoradničkih zadruga, koja pokriva sva naseljena mesta u Vojvodini i povećanje broja zaposlenih, zadrugara i kooperanata u zadrugama u ruralnim sredinama.

Nosioci projekta su Zadružni savez Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.