Vanredna skupština akcionara „Subotičke mlekare“ 27. januara

PinterestFacebookTwitterShare

Upravni odbor „Subotičke mlekare“ zakazao je vanrednu skupštinu akcionara za 27. januar, a glavne tačke na dnevnom redu su usvajanje odluke o isplati dividende i o učešću zaposlenih i članova uprave u neraspoređenoj dobiti.


Kao dan dividende i dan akcionara je utvrđen 10. januar, a pravo učešća na skupštini imaju akcionari i njihovi punomoćnici koji su na taj dan raspolagali sa najmanje 25.000 akcija.

„Subotička mlekara“ posluje pod kontrolom „Salforda“, kao i „Imlek“, koji je ranije najavio prodaju ovih kompanija do kraja 2012. godine. Menadžment „Subotičke mlekare“ je u 2011. godini planirao realizaciju od 3,5 milijardi dinara, a trenutna tržišna kapitalizacija kompanije je 2,9 milijardi dinara (27,8 mil EUR).