Vlada Srbije usvojila odluku o konkursu za savetnika za uljne škriljce

PinterestFacebookTwitterShare

Vlada Srbije usvojila je odluku o pokretanju konkursa za izbor savetnika koji će pripremiti tender za pronalaženje strateškog partnera za eksploataciju i proizvodnju nafte iz uljnih škriljaca u Aleksincu.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva životne srednine, postupak javne nabavke za savetnika, procenjene na 20 miliona dinara, pokreće se jer je realizacija projekta eksploatacije i korišćenja uljnih škriljaca od strateškog značaja za razvoj Srbije.

Od konsultanta se očekuje da predloži modele realizacije strateškog partnerstva i optimalni model za realizaciju projekta, baziranog na inicijalnoj studijskoj analizi obima neophodnih radova i nivoa investicija.

Procenjeno je da geološki resurs uljnih škriljaca Aleksinačkog basena iznosi oko dve milijarde tona. Prema preliminarnim procenama izgradnjom rudnika, pogona za pripremu, preradu i dobijanje nafte i naftnih derivata obezbedilo bi se godišnje između 500.000 i 600.000 tona domaće nafte.

Uvoz sirove nafte i naftnih derivata u Srbiju godišnje se kreće od 1,8 do 2,7 miliona tona, a uljni škriljci Aleksinačkog basena kao energetski resurs predstavljaju ozbiljan potencijal za proizvodnju nafte, električne i toplotne energije, navodi se u saopštenju.

Prema navodima Ministarstva, nove tehnologije koje se koriste pri eksploataciji uljnih škriljaca zadovoljavaju najnovije standarde za očuvanje životne sredine, a tehnološki proces eksploatacije i prerade biće u potpunosti usklađen sa ekološkim propisima EU.

Uljni škriljci bi se u početnim godinama vadili na površinskim kopovima, a kasnije najvećim delom u podzemnim, preciziralo je Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Srbije. Pokretanjem proizvodnje u početku bi se omogućila delimična zamena uvoza sirove nafte.

Kako se dodaje, Javno preduzeće „Resavica“ vrši detaljna geološka istraživanja lokaliteta „Dubrava“ kod Aleksinca, radi potvrde izvedenih geoloških istražnih radova, na više od 100 istražnih bušotina.

Završetak elaborata o rudnim rezervama uljnih škriljaca u Aleksincu očekuje do kraja januara, nakon čega će se naći na razmatranju pred državnom komisijom za overu rezervi, ističe se u saopštenju Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.