RS: Podneto samo 520 zahteva za legalizaciju tokom prošle godine

PinterestFacebookTwitterShare

Od 20.000 bespravno izgrađenih objekata na području Banjaluke tokom prošle godine vlasnici su podnieli svega 520 zahteva za legalizaciju, potvrdila je čef Odseka za legalizaciju Dijana Cvetković.

„Sredinom aprila prošle godine počela je implementacija Odluke o legalizaciji bespravno započetih, odnosno izgrađenih objekata i od tada su vlasnici nelegalno izgrađenih objekata mogli da predaju zahtev za legalizaciju“, rekla je Cvetkovićeva i dodala da se zahtev za izdavanje lokacijskih uslova može podnieti Odeljenju za prostorno uređenje Administrativne službe grada do 11. aprila ove godine.

Prema njenim rečima, postupak legalizacije bespravno započetog, odnosno izgrađenog objekta pokreće se po zahtjevu ovlašćenog lica, investitora ili vlasnika za izdavanje lokacijskih uslova. Investitor bespravno izgrađenog objekta plaća naknadu za uređenje građevinskog zemljišta i jednokratnu rentu u skladu sa Odlukom o građevinskom zemljištu, a navedeni troškovi isti su kao kod izgradnje objekata.

U junu prošle godine stupio je na snagu novi zakon o uređenju prostora i građenju, koji je doneo drugačije kaznene odredbe u odnosu na prethodni, po kojem se bespravna gradnja sankcioniše donošenjem rešenja o rušenju objekta koji nema građevinsku dozvolu.

„Stanovnici Banjaluke koji se odluče za izgradnju kuće ili nekog drugog objekta na području grada za građevinsku dozvolu moraće da izdvoje od 44,14 do 169,38 maraka po kvadratnom metru, u zavisnosti od zone u kojoj je plac“, izjavio je portparol Administrativne službe grada Milenko Šajić.
Urbanističko-građevinska inspekcija je tokom prošle godine na području grada vlasnicima izdala 69 rešenja o rušenju objekata koji nisu posedovali građevinsku dozvolu.