Kazna od 5.000 do milion dinara za one koji ne čiste sneg

PinterestFacebookTwitterShare

Beograđanima koji ne budu čistili sneg i led ispred svojih kuća, zgrada i lokala sledi novčana kazana od 5.000 do 20.000 dinara, pa čak i od milion dinara, upozoravaju iz Sekretarijata za inspekcijske poslove.

Komunalna inspekcija će intenzivno, tokom 24 časa, kontrolisati da li građani poštuju Odluku o komunalnom redu i uklanjaju sneg i led oko objekata čiji su vlasnici ili ih koriste, rekao je zamenik sekretara za inspekcijske poslove Nebojša Tomić.

“Građani koji ne budu poštovali propise biće kažnjavani. Komunalni inspektor ili komunalni policajac mogu na licu mesta kazniti fizičko lice sa 5.000 dinara ili preduzetnika sa 20.000 dinara, ukoliko utvrdi da oni ne poštuju odredbe pomenute odluke”, naveo je Tomić i dodao da ako građani ne plate na licu mesta komunalni inspektor ima pravo da napiše prekršajnu prijavu na osnovu koje pravnom licu sledi kazna od 50.000 do milion dinara.

On je apelovano na vlasnike, odnosno korisnike zemljišta i objekata, posebno stanica, tržnih centara, zdravstvenih i prosvetnih ustanove, banaka, trgovinskih i ugostiteljskih objekata, skupštine zgrada i stanare da blagovremeno uklanjaju sneg i led.

Odluka o komunalnom redu kaže da su za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara koji se nalaze ispred stambenih zgrada, poslovnih prostora i neizgrađenog građevinskog zemljišta, odgovorna pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti, bilo da su vlasnici, zakupci ili korisnici.

Za uklanjanje snega i leda u širini od pet metara oko privremenih montažnih objekata odgovorna su lica koja imaju odobrenje za postavljanje i korišćenje tih objekata.

Vlasnici zgrada i stanova dužni su da uklanjaju ledenice sa prozora, terasa, krovova i drugih delova zgrade, a ako nisu u mogućnosti da to učine, treba da postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica. Sneg i led treba da se čiste tako da se ne zatrpavaju slivnici, kao i da se prilikom njihovog odlaganja ne zatvaraju trotoari i ne zatrpava kolovoz, navode iz Sekretarijata.