Kako se Finska spasila propasti

PinterestFacebookTwitterShare

Finska koja je početkom 90-tih bila u krizi, kada je izgubila najviši kreditni rejting, ponovo je zemlja sa najvišim kreditnim rejtingom.
 
Privreda ove nordijske zemlje je početkom devedesetih godina upala u iznenadnu recesiju za koju je početni udarac zadao raspad SSSR-a za koji je Finska predstavljala trgovinska vrata ka Zapadu, a posle toga su usledeli i ostali udarci.
 
Evropske kamatne stope su tada porasle usled nemačkog ujedinjenja nepovoljno utičući na prezadužena domaćinstva i privatni sektor.
 
Finska vlada se tada suočila sa ogromnim padom BDP koji je 1991. bio 6,5 odsto, kao i sa ogromnim socijalnim davanjima, jer je u 1993. stopa nezaposlenosti prelazila 18 odsto. Bankarskom sektoru je bila neophodna pomoć kako bi se izbegao sveopšti krah, a javni dug je vrtoglavo rastao. 

Budžet Finske koji je 1989. bio u plusu počeo je da se naglo prazni tako da je 1992. zabeležen deficit od sedam odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), piše francuski list Tribin. 

Javni dug je koji je 1990. iznosio 10 odsto BDP, 1996. je prešao brojku od 70 odsto, a tada jedina agencija za procenu kreditnog rejtinga neke zemlje Mudis je oktobra 1990. snizila Finskoj najviši kreditni rejting koji joj je pre četiri godine dodelila, da bi u januaru 1992. njen rejting bio sveden na Aa2. 

Onda su usledile jedna za drugom vladine mere štednje zasnovane na smanjenju javnih troškova koje su posebno bile rigorozne, a za vreme vlade predstavnika konzervativaca premijera Lira Vinanenaizvršena je rekonstrukcija čitavog državnog finasijskog sistema formiranog tokom 60-tih godina. 

Zemlja je ponovo zadobila poverenje na tržištu kada je 1995. novi socijaldemokratski premijer Pavo Liponen odlučio da produži sa reformama Vinanena. Ubrzo su kamatne stope Finske počela da padaju, a budžet se uravnotežio 1997. Finskoj je agencija Mudis ponovo dodelila najviši kreditni rejting AAA. 

Ali, daleko od toga da su samo budžetske mere doprinele oporavku Finske, jer je Helsinki ubrzano izvršio ekonomsku liberalizaciju kako bi se podstakao privredni rast.