Preferencijalni izvoz u EU produžen retroaktivno

PinterestFacebookTwitterShare

EU je ponovo odobrila jednostrane trgovinske preferencijale (ATM) za uvoz iz zemalja zapadnog Balkana, za period 2011. do 2015. godine, što je posebno važno za izvoznike voća i povrća iz Srbije koji stiču pravo na refundiranje plaćenih carinskih dažbina na izvoz u EU u 2011. godini, objavilo je danas Ministarstvo poljoprivrede i trgovine.

Pošto će se Uredba retroaktivno primeniti, izvoznici mogu da podnesu zahteve za naknadu za poslove realizovane u 2011. godini.

Donošenjem navedene Uredbe, u Briselu 30. decembra, EU je ponovo uspostavila primenu autonomnih trgovinskih preferencijala za sve zemlje zapadnog Balkana do kraja 2015. godine. Tako će one nastaviti, retroaktivno, od 1. januara 2011. godine, da koriste neograničeni bescarinski pristup tržištu EU za gotovo sve proizvode.

Zajedno sa bilateralnim sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju (ŠP), ovim trgovinskim povlasticama EU daje podršku ekonomskim integracijama i time podstiče političku stabilnost i ekonomski napredak u celini sa svim zemljama zapadnog Balkana, koje pri izvozu u EU mogu da koriste ATM, tamo gde su povoljniji od tretmana predviđenog ŠP.

Procedura usvajanja nastavka te povlastice, koja je bila u primeni od 2000. do 2005. , pa produžena od 2005. do 2010. godine, trajala je od 22. februara 2010., kad je Ekonomska komisija predložila da se produži autonomni preferencijalni režim do 31. decembra 2015. godine. Evropski parlament je glasao u korist predloga Komisije 13. oktobra 2011. godine i Savet je usvojio 24. novembra sniženja carinskih stope na osnovu novog Pravilnika o izmenama i dopunama Uredbe Saveta, koji je usvojen 30. decembra.