USK: Stigao prvi kontigent junica iz revolving fonda za mlekare

PinterestFacebookTwitterShare

Prvi kontingent od 32 grla visokosteonih junica, smešten u štalama hipodroma „Bakšaiške bare“ u Bihaću, obišli su premijer Unsko-sanskog kantona (USK) Hamdija Lipovača, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Emdžad Galijašević i direktor bihaćke mlekare „Meggle“ Kemal Hrnjić.

Junice su nabavljene u okviru Revolving-fonda za mlekare USK-a, čija je ukupna vrednost 4 miliona KM. Zajedno su ga osnovali Vlada USK-a, bihaćka mlekara „Meggle“ i „Balkaninvestment banka“.

Revolving-fondom za mlekare USK-a s prethodno raspoloživih milion maraka, partneri su omogućili nabavku visokosteonih rasplodnih mlečnih grla „Holštajn“ pasmine i raspisali međunarodni tender.

Ukupno će biti nabavljeno 360 visokosteonih junica, što će za mlekaru „Meggle“ konkretno značiti povećanje proizvodnje za oko dva miliona litara mleka, kazao je direktor Hrnjić.

Ove godine biće raspisan novi tender za nabavku još 350 grla. Vlada kantona će regresirati kamatu od četiri posto, kako bi krajnji korisnik – poljoprivrednik, sredstva koja je dobio i vratio bez kamate.

– Ovo je najbolji način da se stvori što veći broj robnih proizvođača koji će od svoga rada moći dostojno živeti, kazali su premijer Lipovača i ministar Galijašević.