Prva bušotina nafte u RS krajem godine

PinterestFacebookTwitterShare

Ruske mašine punom parom rade na području Republike Srpske na procesu istraživanja potencijalnih nalazišta nafte.

– Prema Programu regionalnih seizmičkih ispitivanja na istražnom prostoru Novi Grad – Doboj i Programu detaljnih reflektivnih seizmičkih istraživanja na istražnom području Semberija u Srpskoj, a u skladu sa Ugovorom banjalučkog “Jadran-Naftagasa”, započet je proces istraživanja nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske, koji još traje, kaže za “Novosti” Predrag Radanović, generalni direktor “Jadran-Naftagasa”.
 
U okviru ovih istraživanja sprovedena su regionalna geofizička ispitivanja na teritorijama opština Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Prijedor, Oštra Luka, Banjaluka, Čelinac, Laktaši, Doboj, Prnjavor. Trenutno se izvode detaljna geofizička ispitivanja na teritorijima opština Lopare, Ugljevik,Bijeljina i Zvornik. Istraživanja su tek započela i rano je govoriti o lokacijama potencijalnih nalazišta. Nakon obrade i interpretacije regionalnih i detaljnih seizmičkih podataka koji se trenutno dobijaju na terenu, znaćemo gde će se u budućnosti povećati naši istražni radovi. Te informacije očekujemo do kraja 2012 – naveo je Radanović i dodao da su istraživanja ugljenovodonika planirana do kraja 2014. godine u iznosu od oko 41 milion dolara.Što se tiče budućnosti procesa istraživanja nafte, kaže Radanović, ona će trajati do 2014. godine i posle interpretacije prikupljenih podataka, zavisno od rezultata uporedo će se pristupiti istražnom bušenju.

– Ukoliko prvi rezultati budu zadovoljavajući, već 2014. godine nameravamo da započnemo komercijalnu proizvodnju nafte i gasa – poručio je Radanović.

Dr Željko Kovačević, ministar industrije, energetike i rudarstva kaže za “Novosti” da je istraživanjem nafte i gasa započeo novi investicioni ciklus u Republici Srpskoj kojem je prethodila procedura dodele koncesije.

– Projekat istraživanja i eksploatacije nafte i gasa, za koji je 26. septembra prošle godine potpisan koncesioni ugovor na period od 28 godina, predviđa investiciju od oko 345 miliona KM i otvaranje oko 500 novih radnih mesta u procesu eksploatacije. Početak eksploatacije je u roku od dve godine od zaključenja ugovora na onim bušotinama, na kojima je ranije vršeno istraživanje – navodi ministar Kovačević.

Datum završetka regionalnih i detaljnih 2D ispitivanja je 5. april ove godine, posle čega sledi obrada i interpretacija dobijenih podataka, na osnovu kojih će biti locirana prva istražna bušotina u RS.

Mnogo pozitivnih efekata

Ministar Kovačević kaže da će realizacijom ovog projekta Republika Srpska dobiti mnogo.

– Pre svega, obezbediće se energetska sigurnost i stabilnost. Promeniće se geostrateški položaj Republike Srpske u pozitivnom smislu. Povećaće se punjenja budžeta Republike Srpske i fondova. Istraživanja i eksploatacija nafte i gasa uticaće na povećanje broja zaposlenih i potražnju za kadrovima iz oblasti rudarstva i naftne geologije, ali i drugih pratećih struka. Realizacija projekta uticaće i na razvoj infrastrukture i razvojne planove lokalnih zajednica u kojima će se odvijati konkretne aktivnosti – poručio je ministar Kovačević.

Bogatstvo pod zemljom

Pre rata urađeno je 15 istražnih bušotina koje su pokazale da na prostoru severoistočne BiH, na dubini od tri do pet hiljada metara, postoji 50 miliona tona naftnih rezervi. To područje prostire se od Bosanskog Broda, preko Brčkog, Bijeljine i Zvornika, do Tuzle i zauzima prostor od oko 12.000 kvadratnih metara. Prema ovom istraživanju, postojeće zalihe mogle bi zadovoljiti sve potrebe BiH za naftom u idućih 30 godina.