Europol upozorava na ilegalnu trgovinu pesticidima

PinterestFacebookTwitterShare

Više od četvrtine pesticida koji se koriste u nekim državama članicama EU potiče sa crnog tržišta na koje odlaze milioni evra svake godine – što predstavlja opasnost za poljoprivrednike, potrošače i okolinu, upozorava kriminalističko-obaveštajna agencija EU.


Europol je pozvao Evropsku Komisiju i nacionalne vlade da pronađu načine za efikasnije ulaženje u trag štetnim hemikalijama, nakon zaključka da je Severoistočna Evropa bila naročito pogođena kriminalnim aktivnostima proteklih godina.

Izuzetne, „nizak rizik – visok profit“ marže povezane sa falsifikovanim prodajama pesticida – u kombinaciji sa nedostatkom usklađenosti zakonodavstva i implementacije – čine ovu oblast rastućom granom organizovanog kriminala, upozorava Europol.

Kriminalne grupe navodno koriste legitimne kompanije kao pokriće za prodaju, pa distributeri nisu ni svesni da kupuju ilegalne proizvode, pošto su pakovanja slična onima koje koriste dobronamerne firme.

Pokazalo se da su ovi proizvodi odgovorni za uništenje useva kukuruza u nekoliko zemalja EU, navodi agencija.

Kako su snažno povezane sa cenama nafte, cene pesticida su porasle za 13% od 2000. godine, prema zavodu za statistiku Unije, Eurostat-u.

Januar i februar predstavljaju period najintenzivnije kupovine pesticida – pred setvu.