EPS finansira izradu projekta „Ocena uticaja klimatskih promena na vodne resurse u Srbiji“

PinterestFacebookTwitterShare

Zbog očekivanih suša JP „Elektroprivreda Srbije“ finansiraće izradu projekta „Ocena uticaja klimatskih promena na vodne resurse u Srbiji“ koji će raditi Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“.
 
 
Sa aspekta Javnog preduzeća „Elektroprivrede Srbije“, ovaj projekat ima značajan uticaj u oblasti zaštite i korišćenja voda u proizvodnji električne energije iz resursa vode, kao obnovljivog izvora energije.
 
U tom kontekstu projektom će se odrediti „nulto“ stanje površinskih i podzemnih voda u odnosu na koje će se utvrđivati uticaj budućih klimatskih promena, definisaće se uticaj klimatskih promena na podzemne vode u intergranularnim sredinama i razviti novi modeli za simuliranje rečnog oticaja u uslovima promenjene klime.
 
Takođe, korišćenjem ovih modela posebno će se kvantifikovati na kojim karakteristikama vodnog režima će se dominantno održavati buduće klimatske promene, utvrditi trendovi ekstremnih hidroloških situacija (poplava i suša) u uslovima klimatskih promena, a biće definisana i stanja raspoloživosti vodnih resurasa (površinskih i podzemnih) voda za različite vremenske preseke u budućnosti.
 
Detaljna analiza uticaja klimatskih promena na bujične poplave biće sagledana kroz jedan pilot sliv i biće izrađena upustva, procedure i definisane mere zaštite od poplava u tim uslovima.