Uskoro početak radova na pristupnim saobraćajnicama mosta Zemun-Borča

PinterestFacebookTwitterShare

Na gradilištu mosta Zemun-Borča završena je izgradnja pomoćnog mosta sa borčanske strane, ukupne dužine 780 metara. Pobijeno je i oko 150 stalnih šipova za mostovsku konstrukciju, a završena je i izgradnja fabrike betona koja se nalazi na samom gradilištu. U toku je i postavljanje platformi sa kojih će se graditi stalni stubovi, a koje se nalaze uz pomoćni most.

Uskoro se očekuje i početak prvih radova na pristupnim saobraćajnicama sa borčanske strane, čija ukupna dužina iznosi 21 kilometar, i koje će voditi saobraćaj sa mosta sve do Pančevačkog puta.

Drugi most preko Dunava u prestonici će u velikoj meri olakšati život oko 80.000 ljudi koji žive na levoj obali. Osim prelaska reke, otvara se i mogućnost da se na tom zemljištu planiraju razni industrijski i komercijalni kompleksi, neophodni svakom velikom gradu.

„To će biti mesto gde će se pre razvijati takozvana laka industrija, savremene tehnologije, kao i delatnosti koje treba da uzmu u obzir da se tu nalazi PKB, pa su očekivanja i da se razvijaju poslovi komplementarini sa njim”, kaže gradski arhitekta Dejan Vasović. On kaže da u ovom delu grada nije cilj samo stanovanje, već i stvaranje mogućnosti da tamo može i da se radi. Grad na levoj obali ima zemljište koje može potpuno da isplanira”, objašnjava Vasović.