Početkom februara Sarajevo domaćin konferencije eksperata za gas

PinterestFacebookTwitterShare

Sarajevo će početkom februara biti domaćin jednog od ovogodišnjih najreferentnijih međunarodnih skupova eksperata za gas koji će biti održan u organizaciji Istraživačko-razvojnog centra za gasnu tehniku – IGT Sarajevo.
 
Reč je o 5. Međunarodnoj gasnoj konferenciji regiona jugoistočne Evrope koja će biti održana od 8. do 10. februara.
 
Na skupu će biti govora o prirodnom gasu u svetlu novih intencija na energetskom tržištu, odnosno rastu uloge prirodnog gasa na energetskom tržištu jugoistočne Evrope kroz primenu novih tehnologija i u sinergiji sa obnovljivim izvorima energije, a u uslovima smanjenja uloge nuklearne energije na evropskoj i svetskoj energetskoj sceni, kao i o mnogim strateškim pitanjima koja se vežu za razvoj gasnog sektora u regionu jugoistočne Evrope.
 
Konferencija će biti održana pod pokroviteljstvom Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, uz podršku Međunarodne gasne unije (IGU).
 
Podršku u organizovanju konferencije dali su Nemačko stručno udruženje za gas i vodu (DVGW), Udruženje za gas u BiH (GASBiH), Srbijagas (Srbija), Ugetam (Turska), Plinacro (Hrvatska) i Ingas (Makedonija).
 
Za konferenciju je prijavljeno 57 referata iz 15 zemalja – Nemačke, Mađarske, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Grčke, Crne Gore, Turske, Rusije, SAD, Španije, Danske, BiH, kao i iz svetskih, evropskih i domaćih institucija (IGU Sekretarijat Energetske Zajednice; GIZ, Mašinski fakultet Sarajevo) , kao i iz gasnih kompanija.