Bajec: MMF nije u pravu

PinterestFacebookTwitterShare

Međunarodni monetarni fond nije zadovoljan budžetom Srbije za 2012. zbog sve većeg zaduživanja države i uz obrazloženje da takav budžet nije u skladu sa programom koji je dogovoren.  Izvršni odbor MMF-a odložio je odobravanje prve revizije aranžmana sa Srbijom.
 

U fondu ističu da nivo zaduživanja u budžetu za 2012. godinu premašuje dogovorene granice. „Izdavanje državnih obveznica i garancija i projektovana primena investicionih projekata u 2012. godini premašuju granice deficita i javnog duga predviđene programom,“ navode predstavnici MMF-a.

Bajec: Nisu u pravu

Oni ističu da će nastaviti razgovore sa vlastima u Srbiji kada bude dovoljno dokaza da je srpski fiskalni program za 2012. godinu u skladu sa onim što je dogovoreno pri sklapanju stend-baj aranžmana iz predostrožnosti, vrednog 1,1 milijardu evra, krajem septembra prošle godine.

Međutim, savetnik premijera Srbije Jurij Bajec kaže da je neopravdana bojazan MMF-a da u budžetu Srbije za 2012. godinu ima elemenata koji bi mogli da ugroze dogovorene granice budžetskog deficita i javnog duga. „Planirane državne garancije odnose se na investicione projekte koji doprinose privrednom rastu, kao što su izgradnja gasovoda ili sistema za navodnjavanje. U dogovorene okvire budžetskog deficita i javnog duga uklapa se i planirano izdavanje državnih obveznica u vrednosti 300 miliona evra. To je maksimalni iznos zaduženja po osnovu izdavanja državnih hartija od vrednosti, u slučaju da bude teškoća u izmirenju tekućih obaveza budžeta, ali je moguće da taj iznos bude i manji,“ objasnio je Bajec.

On očekuje da će u razgovorima sa predstavnicima MMF-a, koji u Beograd dolaze početkom februara, biti otklonjeni razlozi zbog kojih je ta institucija odložila reviziju aranžmana. „Srbija ne planira da povlači novac od MMF-a. Pozitivna revizija aranžmana nije značajna zbog novca koji bi po tom osnovu Srbija mogla da koristi, već zbog kredibiliteta zemlje i poruke koja se time šalje investitorima i učesnicima na finansijskom tržištu,“ naglasio je Bajec.

A upravo zbog takve poruke MMF-a investitori će loše odreagovati, smanjiti ili odložiti ulaganja u Srbiju, a može doći i do pogoršanja kredibiliteta zemlje, smatraju ekonomski analitičari. Oni napominju i da kao indirektna posledica može doći do slabljenja dinara.

Član Fiskalnog saveta Srbije Vladimir Vučković podseća da je ova institucija čim je donet budžet za 2012. godinu upozoravala na sve veću zaduženost i rast javnog duga.