Boljim obrazovanjem protiv preteranog bacanja hrane

PinterestFacebookTwitterShare

U “Kako izbeći bacanje hrane”, koja je usvojena 19. januara, navodi se da bi do 2025. trebalo voditi promotivne kampanje  i na nacionalnom nivou i na nivou EU kako bi se građani informisali kako da izbegnu bacanje hrane. Članice bi trebalo da uvedu kurseve u škole i na fakultete koji objašnjavaju kako se čuva, kuva i služi hrana, kao i da se razmene primeri najboljih praksi. Članovi parlamenta su takođe predložili da bi u cilju promovisanja ideje čuvanja hrane, trebalo 2014. proglasiti “Evropskom godinom protiv bacanja hrane”.
 
Kako bi se izbegla situacija da maloprodajni lanci bacaju hranu čiji rok upotrebe brzo ističe, etiketiranje po dva osnova bi bilo dobro rešenje, predlaže su u rezoluciji. Prvi datum bi bio do kada hrana može da se prodaje, a drugi do kog dana može da se konzumira.
 
Međutim, i Komisija i članice bi prvo trebalo da omoguće da građani shvate razliku između etiketa koje se trenutno koriste u EU: kao što je ona koja se odnosi na kvalitet “preporučuje seda se upotrebi do” (best before) i ona koja se odnosi na sigurnost “upotrebiti do” (use by).
 
Kako bi potrošači mogli da kupe količine koje su im potrebne, pakovanja treba da budu različitih dimenzija i dizajnirana tako da bolje čuvaju hranu. Hrana koja se bliži datumu isteka roka trajanja i oštećena hrana trebalo bi da bude na rasprodaji, kako bi bila dostupnija ljudima, ocenili su članovi parlamenta.
 
U rezoluciji se takođe navodi da treba unaprediti pravila o javnim nabavkama za ketering kako bi se favorizovale kompanije koje koriste lokalne proizvode i višak hrane pre raspodeljuju siromašnim ljudima ili bankama hrane besplatno, nego da je bacaju. U školama bi, predlaže rezolucija, trebalo osmisliti programe koji bi podstakli decu na veću upotrebu mleka i voća.
 
Članovi parlamenta su pozdravili i inicijativu u nekim zemljama u kojima se neprodata hrana daje ugroženim građanima. Oni su takođe pozvali maloprodajne lance da učestvuju u takvim programima. Sve članice bi trebalo da omoguće da trgovinski lanci hranu kojoj će uskoro isteći rok prodaju po daleko nižoj ceni. Tako bi građani sa malim prihodima mogli da kupe kvalitetnu hranu po nižoj ceni. Problem je, međutim, što je u nekim članicama zasad zabranjena prodaja hrane ispod troškoba proizvodnje.