Pad proizvodnje kukuruza prvi put u poslednjih 5 godina

PinterestFacebookTwitterShare

Godina 200 je bila katastrofalna za proizvođače kukuruza u Srbiji. Iako je pod kukuruzom bilo 31.8 hiljada hektara više nego prethodne godine, ostvareni prinos smanjen je za čak 35%, na manje od 4 miliona tona. To je najniži prinos kukuruza u proteklih osam godina i treća najmanja proizvedena količina ove žitarice u poslednjih 20 godina.
 
U odnosu na nagli pad proizvodnje zabeležen 2007., naredna godina bila je godina procentualno još većeg povećanja prinosa, 36.6%, odnosno 6.2 miliona tona kukuruza požnjeveno je sa 1.3 miliona hektara (72,076 ha više nego 2007).
 
Trend rasta proizvodnje kukuruza nastavljen je i narednih nekoliko godina, sve do prošle godine kada je proizvedeno 727,6 hiljada tona manje u odnosu na 2010. To možda nije toliko strašno kada se uzme u obzir da je 2010. bila rekordna godina, sa prinosom kukuruza od nešto više od 7.2 miliona tona što je najbolji prinos još od 1991. godine. Takođe, 2010. je i godina u kojoj je kukuruz najbolje rodio u poslednjih 20 godina, sa prinosom po hektaru od 5.86t.
 
Zabrinjavajuće može da bude to što je prošle godine zasejano 28,864 hektara (2.3%) više u odnosu na 2010., a proizvedeno 10% manje. Uz to, prema prvim prognozama USDA, u Srbiji se ove godine očekuje dodatni pad proizvodnje kukuruza od 7.84% u odnosu na 2011. godinu.