Zadruga “Agroprom” izgradila silose

PinterestFacebookTwitterShare

Zemljoradnička zadruga „Agroprom“ iz Stare Pazove u saradnji sa „Agrikol“ bankom, investirala je u izgradnju novih skladišta za žitarice oko tri miliona evra. Očekuje se da će prve količine kukuruza biti skladištene u nove silose početkom aprila. Kapacitet silosa je 18.000 tona, urađeni su po najsavremenijoj tehnologiji, na lokaciji udaljenoj svega jedan kilometar od auto puta Beograd – Novi Sad.


Zadruga „Agroprom“ obrađuje 3.000 hektara sopstvenog zemljišta i isto toliko u kooperaciji. Proizvode osnovne ratarske kulture: pšenicu, kukuruz, šećernu repu, suncokret i soju – objavile su „Sremske novine“.

Pored deset velikih ćelija silos ima dve tampon ćelije od po 800 tona, dva brzousipna koša po 250 tona za dovoz robe što je ranije bilo usko grlo na otkupnom mestu. Sada pored kukuruza u isto vreme može da se lageruje soja, suncokret i pšenica kao četvrta kultura.
 
Novoizgrađeni silosi će umanjiti nedostatak skladišnih kapaciteta, ne samo u ovom delu Srema, već i šire.

Zadruga „Agroprom“ je registrovana kao  ovlašćeni skladištar za Državne robne rezerve, a ima sve uslove da postane i licencirani javni skladištar sa garancijom Kompenzacionog fonda Srbije.