Vlada garantuje za zaduživanje Jata

PinterestFacebookTwitterShare


Vlada Srbije uputila je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku predloge zakona o potvrđivanju ugovora o kreditu od 293 miliona dolara za Termoelektranu „Kostolac B“ i davanju garancija na 10 miliona evra kredita za Jat Airways.

Prema zakonskim predlozima objavljenim na sajtu Skupštine Srbije (www.parlament.gov.rs), iz kredita kineske Eksim banke od 293 miliona dolara (21,86 milijardi dinara) finansiraće se 85 odsto prve faze projekta revitalizacije i gradnje postrojenja za odsumporavanja dimnih gasova na dva bloka termoelektrane „Kostolac B“.  Period dospeća kredita je 15 godina, uključujući i pet godina počeka, a fiksna kamatna stopa je tri odsto godišnje. Glavni izvođač radova je kineska kompanije CMEC, a ukupna vrednost prve faze projekta u Kostolcu je 344 miliona dolara. 

Vlada Srbije uputila je Skupštini Srbije i Predlog zakona o davanju garancija na kredit Komercijalne banke od 10 miliona evra za refinasiranje kratkoročnih obaveza Jat Airways. Period otplate kredita je tri godine, uključujući godinu dana mirovanja, a nominalna kamatna stopa je tromesečni euribor plus 5,25 odsto godišnje. 

Jat Airways je ponudu Komercijalne banke izabrao kao najpovoljniju kroz pregovore, bez objavljivanja postupka javne nabavke, navodi se u obrazloženju predlog zakona o garancijama za zaduživanje srpske državne aviokompanije. 

Vlada Srbije je u decembru 2011. uputila Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupku i predlog zakona o davanju garancija na kredit od 70 miliona evra za refinansiranje kratkoročnih finansijskih obaveza farmaceutske kompanije Galenika. Navodi se da će u kreditu za Galeniku po 10 miliona evra obezbediti Sosijete ženeral banka Srbija i Erste GCIB fajnans iz Amsterdama, dok će 30 miliona evra obezbediti Unikredit banka Srbija, a 20 miliona evra AIK banka iz Niša. 

Ukupan period otplate kredita je sedam godina, uz dve godine počeka, a nominalna kamata je tromesečni euribor plus 6,95 odsto godišnje, navodi se u obrazloženju predloga zakona o davanju garancija za zaduženje Galenike. 

Vlada Srbije planira da u 2012. godini da garancije na kredite ukupne vrednosti 273 milijarde dinara i da odobri projektne i programske ukupne vrednosti 331 milijardu dinara, odnosno 1,85 milijardi evra i 1,83 milijarde dolara. 

Međunarodni monetarni fond (MMF) odložio je odobravanje prve revizije kreditnog aranžmana sa Srbijom pošto su u srpskom budžetu za 2012. godinu premašene dogovorene granice zaduživanja države kroz kredite, emisiju državnih hartija od vrednosti i garancije.