Savetu za štampu pristupilo 66 listova

PinterestFacebookTwitterShare

Savetu za štampu je do sada pristupilo ukupno 66 dnevnih, nedeljnih i mesečnih listova, rekao je danas u Smederevu član Upravnog odbora i Komisije za žalbe Saveta za štampu Petar Jeremić.

 
Nadležnost Saveta za štampu je „odlučivanje o poštovanju Kodeksa novinara Srbije u štampanim medijima, a princip je dobrovoljnost“, podsetio je Jeremić na predstavljanju tog tela na kome su učestvovali i predstavnici UNS-a, NUNS-a i Lokal presa, nakon čega je održan i okrugli sto „Medijska strategija – šta dalje?“.
 
„Država Srbija se u Medijskoj strategiji obavezala da će podržati rad samoregulatornog tela – Saveta za štampu, bez ikakvog uticaja na to telo. Da nema ovakvog Saveta za štampu, država bi nam uvela regulatorno telo. Onda bi država odlučivala o tome šta je dobro u štampi, a šta nije“, kazao je Jeremić.
 
Prema njegovim rečima, od najvećih dnevnih novina, nadležnost Saveta za štampu ne prihvataju „Danas“, „Kurir“ i „Pravda“.
 
„Ideja za formiranje ovog tela je podizanje kvaliteta sadržaja u štampanim medijima, poštovanje praćenja standarda koji su utvrđeni Kodeksom novinara i, na duži rok, cilj je smanjenje broja sudskih sporova“, precizirala je generalni sekretar Saveta za štampu Gordana Novaković i dodala da je do sada odrađeno osam, a u proceduri su dve žalbe.
 
Savet za štampu Srbije osnovan je početkom 2010. godine, tri godine posle usvajanja Kodeksa novinara Srbije, a u septembru prošle godine počela je da radi i Komisija za žalbe, u kojoj osim predstavnika osnivača sede i tri predstavnika javnosti.
 
Za okruglim stolom „Medijska strategija – šta dalje?“ govorili su predsednik NUNS-a Vukašin Obradović, generalni sekretar UNS-a Nino Brajović i predsednik Upravnog odbora Lokal presa Dejan Miladinović. Tom prilikom je rečeno da dozvolu za emitovanje u Srbiji poseduje 321 radio stanica, pet nacionalnih i jedna pokrajinska, 48 regionalnih i 267 lokalnih.
 
TV stanica ima ukupno 134, šest nacionalnih, 30 regionalnih i 98 lokalnih.
 
Broj registrovanih štampanih medija u 2010. godini je iznosio 517, od kojih 390 nacionalnih, 69 regionalnih, 58 lokalnih, od kojih je 20 dnevnih listova.
 
Promocija Saveta za štampu i okrugli sto organizovani su u prostorijama Regionalnog centra za profesionalno obrazovanje u Smederevu, a nakon toga, iste teme bile su predmet razgovora i u Požarevcu.