Krediti EIB od 250 mil evra za izvozna preduzeća

PinterestFacebookTwitterShare

U prvom tromesečju ove godine srpskim preduzećima, pre svega izvozno orijentisanim, biće na raspolaganju 250 miliona evra povoljnih kredita iz Apeks zajma Evropske investicione banke, najavio je Goran Radosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija.

To su krediti sa ročnošću do sedam godina za mala i srednja preduzeća (MSP) i do 12 godina za preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (od 250 do 3.000 zaposlenih). Grejs period je dve do tri godine, a kamatna stopa oko 5,5 odsto. Prema rečima Radosavljevića, to je duplo jeftinije od kredita koji trenutno nudi bankarski sektor.

Radosavljević je precizirao da će tih 250 miliona evra povoljnih kredita biti „upumpano“ u srpsku privredu, pre svega u izvozno orijentisana preduzeća, a zatim i kao podrška autokomponentašima, kao budućoj izvoznoj grani industrije i 30 miliona evra kao podrška medijskom sektoru u periodu krize.