Globalna proizvodnja stočne hrane skočila na 873 miliona tona

PinterestFacebookTwitterShare

Svetska proizvodnja stočne hrane dostigla je 873 miliona tona, procenjuje se na osnovu globalnog istraživanja Alltech-a, jednog od vodećih proizvođača aditiva u ishrani stoke.


Azija je osigurala ulogu vodećeg svetskog regiona u proizvodnji stočne hrane sa tovarnom zapreminom od 305 miliona tona, dok je Kina vodeća država sa ukupnih 175.4 miliona tona. Evropa prati Aziju sa 200 miliona tona, dok Severna Amerika, Južna Amerika i Bliski Istok/Afrika upotpunjuju listu sa 185mt, 125mt i 47mt respektivno.

U pogledu vrsta, na ishranu živine sada odlazi 44% stočne hrane u svetu. Hrana za preživare se obračunava na više od 220 miliona tona, ali to ne uključuje približno istu količinu suve hrane u vidu silaže ili krmnog bilja na farmama. Količina hrane za svinje, konje i kućne ljubimce se nije značajno promenila, ali zato je akvakultura sektor stočne hrane koji najbrže raste, sa ukupnih skoro 30 miliona tona.