Osnivanje firme – sto dinara

PinterestFacebookTwitterShare

Od 1. februara u Srbiji će moći da se osnuje preduzeće za svega sto dinara. Toliko, za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću, propisuje novi Zakon o privrednim društvima, čija primena počinje idućeg meseca. Još jedna od zakonskih novina je i mogućnost da direktor preduzeća bude neko drugo preduzeće. Iz ugla pravnika, ova mogućnost je idealna za državna preduzeća, koja bi ubuduće trebalo da biraju rukovodeći kadar putem javnog konkursa.

– Zakon propisuje da samo domaća preduzeća mogu da rukovode drugim preduzećem – objašnjava za „Novosti“ Miladin Maglov, registrator u Agenciji za privredne registre. – Korist za kompaniju koja za menadžment angažuje preduzeće je višestruka: dobija se veći stepen odgovornosti i više stručnih osoba za određeni posao, odluke se kvalitetnije donose, a bolji su i sistemi zaštite od poslovnog rizika. Jedan čovek uvek je ograničen izbor na određenu funkciju kod složenih sistema i velikih kompanija.
 
Inače, društva sa ograničenom odgovornošću svoja akta sa novim zakonom treba da usaglase do 1. februara i tako usaglašena akta prijave registru najkasnije do 1. maja, a akcionarska društva do 15. jula. Toliki rok je ostavljen firmama za usklađivanje u Agenciji za privredne registre.
 
Prema novom zakonu, osnivački kapital za sva preduzeća mora biti iskazan u dinarima. Ovaj posao će za već registrovana preduzeća APR uraditi automatski, bez naknade, kao i usklađivanje poslovnih naziva prema odredbama novog zakona.

Naknade za registraciju koju će APR od 1. februara naplaćivati za dokumentaciju podnetu u papirima ostaće iste, ali se uvode nove naknade za usluge koje proističu iz novog zakona, kao što je objavljivanje registrovanih osnivačkih akata i statuta, kao i naknade za nove, elektronske usluge. Tako, na primer, „papirni“ izvod iz registra trenutno košta 1.700 dinara, ali će elektronski izvod preduzeća dobijati za naknadu od 800 dinara.