„Napredna“ biogoriva bez promene namene zemljišta

PinterestFacebookTwitterShare

Gorivo proizvedeno od biogoriva „druge generacije“ moglo bi da pokreće više od polovine automobila u svetu 2030., bez uticaja na obrasce upotrebe zemljišta, ako bi samo deo poljoprivrednog otpada u vodećim zemljama po proizvodnji hrane bio usmeren na iskorišćenje ove tehnologije, navodi se u novom izveštaju objavljenom na Svetskom Ekonomskom Forumu u Davosu, Švajcarska, pod nazivom „Kretanje ka etanol-ekonomiji nove generacije“.
 
U izveštaju se tvrdi da upotrebom otpada sa farmi umesto žitarica, ne bi bilo potrebe za promenom namene zemljišta.
 
Ako bi Argentina, Australija, Brazil, Kina, EU27, Indija, Meksiko i SAD upotrebili 780 miliona tona otpada od useva, uključujući pšenicu, kukuruz i pirinač – 17.5% ukupnog otpada – 115 milijardi litara goriva bi moglo biti proizvedeno svake godine, objašnjava studija.
 
Tri četvrtine poljoprivrednog otpada bi i dalje moglo da se vrati na polja u cilju zaštite kvaliteta zemljišta, naglašava se u izveštaju.
 
Za razliku od konvencionalnog biogoriva koje izaziva efekat Indirektne promene namene zemljišta (ILUC – Indirect Land Use Change) – kada se obradivo zemljište u jednom delu sveta koristi za proizvodnju biogoriva, to izaziva promenu namene nepoljoprivrednog zemljišta u drugim delovima sveta, koje se tada koristi za proizvodnju hrane kako bi se nadoknadio gubitak – „napredna“ verzija koristi ostatke od poljoprivrede, koji bi se inače tretirali kao otpad, umesto samih useva što, kako se navodi, isključuje mogućnost rizika od pojave ILUC-a.
 
Prema istraživanjima, u nekim zemljama Unije prihodi poljoprivrednika bi mogli da porastu i do 40%.