Paori: Više đubriva – veći prinos

PinterestFacebookTwitterShare

Mogućnost da poljoprivrednici u Srbiji, po povoljnim cenama, razmene pšenicu i kukuruz za đubrivo KAN pozitivno će se odraziti na prinos žitarica, ocenili su danas paori u izjavama za Tanjug.

 
Vlada Srbije usvojila je Uredbu  o razmeni mineralnog đubriva KAN za merkantilnu pšenicu i kukuruz prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg roda radi povećanja poljoprivredne proizvodnje i prehrambene sigurnosti građana, izjavio je juče ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović.

Uredba se odnosi na 11.190 tona đubriva, a svaki poljoprivrednik može da razmenjuje najviše za 200 kilograma po hektaru površine, zasejane pšenicom u jesenjoj setvi 2011. godine, ali najviše do 30 hektara.

Poljoprivrednik iz Braničevskog okruga Srđan Žuržević rekao je za Tanjug da je „uredba na mestu“ i da će đubrivo iz Robnih rezervi po mnogo povoljnijim cenama biti od velike pomoći. U vreme setve kada nedostaju sredstva, najviše se ide na uštrb đubriva, jer se ne može štedeti na semenu i drugim stavkama, što se, svakako, odrazi i na manji prinos, istakao je taj poljoprivrednik iz sela Petka blizu Požarevca koji obrađuje 25 hektara zemlje. Prema njegovim rečima, dodatnih 200 kilograma đubriva po hektaru sigurno će povećati prinos žitarica više od jedne tone po hektaru.

Razmena za pšenicu i kukuruz, kada se mineralno đubrivo neposredno preuzima sa skladišta Direkcije u „HIP Azotara“ u  Pančevu, biće obavljeno u paritetu jedan kilogram đubriva za 1,30 kilograma pšenice roda 2011. godine ili za 1,50 kilograma kukuruza roda 2011. godine ili za 1,35 kilograma pšenice roda 2012. godine. Pri tom, poljoprivrednik snosi troškove transporta, istovara, utovara, putarine, ekološke takse i ostalih zavisnih troškova.

Za preuzimanje đubriva preko ovlašćenih skladištara, sa skladišta Direkcije u „HIP Azotara“, predviđen je paritet – jedan kilogram đubriva za 1,40 kg pšenice roda 2011. godine; ili za 1,60 kg kukuruza, ili za 1,50 kilograma pšenice roda 2012. godine. Đurđević je kazao da će odmah aplicirati za đubrivo iz Robnih rezervi jer je cena vrlo povoljna i nema nigde jeftinije.

Poljoprivrednik Dragoslav Vučkovic iz Kuzmina rekao je da je donošenje uredbe dobra mera Vlade Srbije,  jer je cena đubriva pristupačna i realna dok je na tržištu mnogo viša. Na tržištu je paritet jedan naspram 2,5 što znači da za kilogram KAN đubriva treba izdvojiti 2,5 kilograma pšenice dok je preko Robnih rezervi znatno jeftinije.

Dorđe Nenadović, poljoprivrednik iz Sremske Mitrovice koji obrađuje između 120 i 130 hektara zemlje i drži oko 70 krava, rekao je da i on planira da aplicira za đubrivo pošto su uslovi za dobijanje KANA veoma povoljni. Shodno uredbi, poljoprivrednik je dužan da đubrivo upotrebi za prolećnu prihranu na prijavljenim površinama, a u protivnom će platiti kaznu od 10.000 do 150.000 dinara.        

Pšenica i kukuruz moraju da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa.  Raspodela će se biti obavljena po upravnim okruzima, prema površinama koje su zasejane pšenicom u jesenjoj setvi 2011. godine.

Razmena će se obavljati na osnovu zahteva, koji treba podneti  Upravi za trezor ili  mesnoj kancelariji opštinske uprave, na odgovarajućem obrascu, do 6. februara. Razmena će se vršiti prema redosledu podnošenja zahteva.     

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, a sprovođenje će nadzirati resorno Ministarstvo.