NIS ulaže 43 miliona evra za istraživanja nafte

PinterestFacebookTwitterShare

U Vojvodini ali i u drugim delovima Srbije južnije od Save i Dunava u toku su istraživanja nafte i gasa, koje sprovodi Naftna industrija Srbije (NIS) koja će u ovoj godini u te projekte uložiti oko 43 miliona evra.

Na području Zrenjanina i okolnih sela trenutno su u toku 3D seizmička ispitivanja. Projekat je započet u oktobru 2011. i radovi će trajati do februara ove godine. Tokom 2012. će 3D seizmika biti izvođena i na području Kikinde na prostoru od 350 kvadratnik kilometara (km2) i Itebeja (250 km2). Pored toga, 2D seizmička ispitivanja će biti izvođena na istražnim prostorima Srem (200 km2), Bačka-Srem (150 km2), Kovačica (150 km2) i Moravski rov (500 km2).

Cilj sprovođenja ovih istraživanja, koja predstavljaju osnovnu metodu istraživanja nafte i gasa, je da se sagleda geološka građa i definiše geološki model, odnosno izdvoje najperspektivnije lokacije za buduća detaljna istraživanja nafte i gasa, kazali su u NIS. Na osnovu rezultata tih istraživanja biće definisani potencijalni lokaliteti za istražno bušenje.

U Srbiji se za istraživanje nafte i gasa najviše koristi metod vibracije, gde se na osnovu uređaja koji vibriraju na površini zemlje, i na osnovu talasa koji se na taj način proizvode, utvrđuje da li i na kojim dubinama ima nafte i gasa. Nafta se uglavnom, kako objašnjavaju stručnjaci, nalazi u sedimentnim stenama u kojima su se taložili organski ostaci iz kojih nastaje ta sirovina, a teže se može naći u brdovitim predelima gde je dolazilo do različitih nabiranja i tektonskih poremećaja.

Zahvaljujući opsežnim 2D seizmičkim istraživanjima, urađenim tokom 2010, locirane su četiri istražne bušotine u Srbiji na kojima se radilo tokom prošle godine – Majdan i Turija u Vojvodini, a u Srbiji južno od Save i Dunava, Ostrovo i Jelica-1 (kod sela Vrdila, u blizini Kraljeva), koja se još uvek buši. Na tom prostoru je ove godine u planu bušenje još jedne istražne bušotine, Jelica-2 kod mesta Samailo.

Ispitivanje bušotine Majdan-x-2 potvrdilo je postojanje gasa i kondenzata (lake nafte). Na Ostrovu je potvrđeno gasno ležište, dok su rezultati bušenja na bušotini Tud-1 (Turija duboko) potvrdili geološku strukturu. Očekuje se da će radovi na bušotini Jelica-1 trajati do početka februara, posle čega sledi ispitivanje bušotine koje će utvrditi da li ima komercijalnih ležišta nafte i gasa na tom području i kolike su rezerve.

U ovoj godini u planu je bušenje i četiri istražne bušotine na prostoru Vojvodine – Velike Livade, Itebej, Srbobran i Lokve. Osim istraživanja, NIS otvara i nove, razradne bušotine na već postojećim naftnim poljima u Srbiji.
Na jednom od radilišta koje je posetila ekipa Tanjuga, radnici, NIS-ovi stručnjaci, inženjeri i geolozi rade punom parom u potrazi za naftom.

Platforma sa bušaćim postrojenjem i oko 15 radnika i stručnjaka NISa završavaju rad na jednoj bušotini, posle čega se ona oprema uređajima za proizvodnju nafte i pušta u eksploataciju.