Đaci će se školovati i od kuće?

PinterestFacebookTwitterShare

Vladin Predlog zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju prema kojem roditelj ima pravo da svom detetu organizuje nastavu kod kuće, objavljen je na sajtu Skupštine Srbije.

 
Zakonom, koji bi pred poslanicima trebalo da se nađe po hitnom postupku, predviđeno je i školovanje na daljinu. 

„Roditelj, odnosno staratelj je dužan da do kraja nastavne godine pismeno obavesti školu u koju je dete upisano o nameri da za svoje dete od sledeće školske godine organizuje nastavu kod kuće. Škola je dužna da organizuje polaganje razrednih ispita iz svih predmeta u skladu sa nastavnim planom i programom“, piše u predlogu tog zakona. 

I za učenika sa smetnjama u razvoju moguće je obrazovanje kod kuće u skladu sa prilagođenim individualnim planom. O obrazovanju na daljinu škola odlučuje se, kako je navedeno, na osnovu raspoloživih sredstava za rad, a bliže uslove za način osiguranja kvaliteta i vrednovanja nastave kod kuće i nastave na daljinu propisuje ministar prosvete. 

Prema predlogu zakona, učenik sa smetnjama u razvoju stiče osnovno obrazovanje u školi zajedno sa ostalim učenicima, a kada je to u njegovom najboljem interesu u školi za učenike sa smetnjama u razvoju. Učenik sa smetnjama u razvoju, prema predlogu zakona, ima pravo na individualni obrazovni plan. 

Predviđeno je da odeljenja imaju do 30 đaka i do dva učenika sa smetnjama u razvoju. Ukoliko škole u mlađim razredima imaju manje đaka one mogu napraviti odeljenja sa učenicima različitih razreda. Kombinovano odeljenje sastavljeno od učenika dva razreda može da ima do 15 učenika, a odeljenje od tri ili četiri razreda do deset đaka, piše u zakonskom predlogu. 

Učenik od prvog do petog razreda treba da ima do 20 časova nastave nedeljno, odnosno do četiri časa dnevno, dok učenici u starijim razredima treba da imaju do 25 časova nedeljno, odnosno do pet časova dnevno. Vladanje se od petog do osmog razreda, kako je navedeno, ocenjuje brojčano i ulazi u opšti uspeh, a u mlađim razredima ocenjuje se opisno. 

Učenik može da polaže ispit iz stranog jezika koji nije izučavao u školi. Ispit se polaze po propisanom nastavnom programu za određeni razred. Škola izdaje učeniku uverenje o položenom ispitu. U školi može da se osnuje učenička zadruga, kako bi deca stekla odgovornost i radne navike i lakše se profesionalno orijentisala. 

Rad učeničke zadruge uređuje se statutom škole i pravilima za rad zadruge, u skladu sa zakonom. Škola može pružati usluge i prodavati proizvode iz učeničke zadruge, kao i školski pribor i opremu. Sredstva stečena radom učeničke zadruge koriste se za unapređenje rada same zadruge, kao i za ekskurzije, ishranu učenika, nagrade članovima zadruge i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada.