Putin otvara put za „pošten biznis“

PinterestFacebookTwitterShare

Ruski premijer i predsednički kandidat Vladimir Putin obećao je da će do kraja godine otvoriti put za „pošten biznis“ i da će se u tome osloniti na podršku Državne Dume, kao i da će se založiti za promene same države, izvršne i sudske vlasti i iskorenjivanje korupcije.

Putin je u autorskom tekstu za današnje izdanje lista „Vedomosti“ ocenio da su „poslovna klima u zemlji i njena privlačnost za dugoročno ulaganje kapitala i dalje nedovoljni“, kao i da „rešenje ne leži u ravni ekonomske politike“, već u iskorenjivanju „sistemske korupcije“.

On je naglasio da je ruski predsednik Dmitrij Medvedev započeo niz reformi sa ciljem poboljšanja poslovne klime, ali da se „još nisu dogodile značajnije promene„, zbog čega ruski preduzetnici često žele da svoje firme i poslove prebace u inostranstvo.

„Glavni problem je nedostatak transparentnosti i odgovornosti javnih predstavnika države, od carinskih i poreskih službi do pravosuđa i izvršne vlasti. Ukoliko stvari nazovemo pravim imenom, onda je reč o sistemskoj korupciji“, naveo je ruski premijer.

Putin je istakao da je osnovni sistemski zadatak raščišćavanje terena za biznis u poštenoj konkurenciji, a da se to može postići demontiranjem koruptivne veze između policije, tužilaštva i sudova.

„Sve ekonomske poslove treba prevesti iz opštih u arbitražne sudove. Zajedno sa stručnom javnošću, preduzetnicima i sudijama do kraja godine treba javno da razgovaramo o konkretnim predlozima“, ocenio je Putin i izrazio uverenje da će Duma podržati takve predloge.

On je napomenuo da je u Rusiji danas moguće platiti manje ili više za troškove preduzeća u zavisnosti od „stepena naklonosti“ koji neko uživa među ljudima u „državnoj mašineriji“.

Putin je pozvao na promenu „čitave ideologije državne kontrole nad aktivnostima poslovanja i drastično ograničavanje te funkcije“ i naglasio da „nova strategija treba da bude zasnovana na pretpostavci integriteta biznisa“.