Hrvatska u naredne tri godine treba da koke nosilje preseli u veće kaveze

PinterestFacebookTwitterShare

Da kokoške imaju pravo glasa, referendum o ulasku Hrvatske u Evropsku uniju prošao bi s puno većim procentom. S druge strane, da su se od svih birača pitali samo uzgajivači koka nosilja, referendum bi verovatno propao.

Strah od propisa
 

I New York Times je reportažu o referendumu počeo izjavom proizvođača jaja iz Harmice koji strahuje od novih EU propisa o veličini kaveza. Ali, taj strah ne postoji samo u Hrvatskoj. Evropska komisija je opomenula 13 zemalja EU u kojima i dalje, 12 godina nakon donošenja sporne direktive, živi 47 miliona „ilegalnih kokoši“ koje nose jaja u starim, odnosno premalim kavezima.

– Dobrobit tih životinja puno nam znači. Jaja koje te koke snesu su, s pravne strane gledano, ilegalna – kaže Frederic Vincent, predstavnik Evropske komisije.

Novi, obogaćeni kavezi koje propisuje Evropska unija moraju imati volumen od 750 prostornih centimetara po svakoj kokoški. Stare članice Evropske unije imale su 12 godina da se prilagode novoj direktivi. Pa ipak, gotovo polovina nije u tome uspela. Od Hrvatske očekuje se da direktivu primenjuje već od 1. januara 2013. godine. To znači da su Hrvatskoj ostavljene samo tri godine od zatvaranja pregovaračkog poglavlja o poljoprivredi pa do ulaska u EU. Hoće li zaista u četiri puta kraćem roku uspeti da učini ono što jedna Francuska, Poljska ili Belgija nisu?

Među 13 zemalja koje je Komisija opomenula još su i Bugarska, Grčka, Španija, Italija, Kipar, Letonija, Mađarska, Holandijaa, Portugal i Rumunija.

– Jaja proizvedena u neobogaćenim kavezima ne smeju se prodavati na tržištu. Ali tolerisaće se njihova prerada u industriji – kaže predstavnik Frederik Vincent.