Kako raditi sa nezadovoljnim ljudima?

PinterestFacebookTwitterShare

Svi doživljavamo teške periode kod kuće ili na radnom mestu, a sve to utiče na naš rad i na naše odnose sa drugim ljudima.

Međutim, neki ljudi su  neprestano nezadovoljni zbog nečega. Često nisu zadovoljni radnim zadacima, pa čak ni ako udovoljite njihovim zahtevima i uvažite njihove pritužbe. Kako bi smanjili mogućnost pojave neprijatnih situacija morate imati na umu da:

Nikada ne možete udovoljiti svima.
Obnavljanje vere kod ljudi koji sebe smatraju žrtvama nepravde iziskuje taktičnost i strpljenje. Neke nepravedne situacije nadređeni mogu da izbegnu – u vreme donošenja odluke potrebno je objasniti razloge zbog kojih se odluka donosi.

Ima ljudi koji se opiru promenama na otvoreno ili na pasivno-agresivni način.
Mogli bi da pristanu na promenu, ali trudiće se da osujete njeno ostvarenje. Ako radite sa takvim ljudima, apelujte na njihove plemenitije motive, uključite ih u promenu.

Postoje osobe koje se zadovoljavaju prosekom.
Zainteresovani su isključivo za minimum koji je neophodno da urade i bez problema će vam reći da nešto ne ulazi u opis njihovog radnog mesta.

Neki ljudi žive za trač.
Oni uživaju da guraju nos u svačiji posao i stvaraju diverzije šireći glasine. Ne podstičite ih, bavite se samo činjenicama i dokazima.