Za modernizaciju daljinskog grejanja u Leskovcu 2 mil EUR

PinterestFacebookTwitterShare

Implementacija nove faze Programa „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji“ koji je plod uspešne saradnje Savezne Republike Nemačke i Republike Srbije počeo je krajem januara, a u ovoj fazi uključuje i leskovačku „Toplanu“.


 
Leskovac je kandidovao projekat rekonstrukcije toplane „Crvena zvezda“, što podrazumeva zamenu dva postojeća kotla i prelazak sa uglja na gas i mazut i rekonstrukciju postojećeg kotla na ugalj uz povećanje instalisane snage. Projektom je predviđena i zamena toplovoda u dužini od oko 700 metara i postavljanje 90 novih kompaktnih podstanica koje će imati merače i regulatore toplote.

To praktično znači da će se količina toplote koja se distribuira upravljati prema spoljnoj temperaturi. U toplani „Crvena zvezda“ vrši se prilagođavanje za korišćenje gasa kao jeftinijeg i čistijeg energenta.

Ukupna vrednost ovog projekta iznosi nešto više od 2 mil EUR koje će bespovratno obezbediti Vlada Nemačke. Izradu projektne dokumentacije sa oko 1 milion dinara, za potrebe Leskovca, finansirala je nemačka Organizacija za tehničku pomoć i saradnju GTZ odnosno GIZ.

– Prvi cilj ovog projekta je uspostavljanje održivog sistema i stvaranje uslova za povećanje broja korisnika koji će biti priključeni na sistem daljinskog grejanja, a dugoročni cilj je naplata prema utrošenoj količini toplote kao pravedniji sistem prema korisnicima – naglasio je gradonačelnik Leskovca Slobodan Kocić.