Vlada usvojila predlog za smanjenje “muzičkog dinara”

PinterestFacebookTwitterShare

Vlada Srbije danas je usvojila predlog izmena Zakona o autorskim pravima kojima se plaćanje “muzičkog dinara” ukida za zanatlije, dok će ostalima taj namet biti umanjen tri puta, saopštili su danas Ujedinjeni regioni Srbije (URS).
 
U saopštenju se ističe da će te izmene, koje su su usvojene na predlog URS, domaćoj privredi uštedeti sedam miliona evra godišnje.
 
Muzički dinar će biti ukinut zanatlijama koji u svojim radionicama koriste radio, tranzistor ili neki drugi uredjaj za slušanje muzike (frizeri, obućari, automehaničari, kozmetički saloni i slično), kao i uvoznicima i proizvođačima računara i multifunkcionalnih uredjaja jer se ti uređaji prvenstveno ne koriste za slušanje muzike.
 
Usvajanjem tih izmena zakona, naknada za muzički dinar biće tri puta niža, odnosno maksimalan iznos tarife na mesečnom nivou za lokale površine do 50 kvadrata neće biti veći od jedne dvanaestine minimalne zarade u Srbiji (bez poreza i doprinosa), dok će za lokale preko 50 kvadrata maksimalni iznos biti jednu devetinu minimalne zarade.
 
Naknada koju plaćaju uvoznici i proizvođači muzičkih uređaja, diskova, video traka, USB fleš drajvova i DVD/blurej uređaja je smanjena sa tri na 0,3 odsto nabavne cene i taj iznos je maksimalna naknada za sve organizacije koje imaju prava na naplatu istog, navodi URS. Dodaje se će visina muzičkog dinara biti utvrđena prema regionalnoj kategorizaciji i gradskim zonama u zavisnosti od nivoa razvijenosti određenog regiona ili grada, odnosno pozicije unutar grada, kao i stepena u kojem je muzika važna za delatnost određenog privrednika.
 
Muzički dinar će se plaćati popunjavanjem samo jedne uplatnice, dok će naknadu deliti tri organizacije: Sokoj, koji predstavlja autore, Organizacija za ostvarivanje prava interpretatora i Organizacija proizvođača fonograma, odnosno nosača zvuka, a koje su do sada pojedinačno naplaćivale svoje naknade.