Eksproprijacija u Ugljeviku još na čekanju

PinterestFacebookTwitterShare

Vasilije Perić, načelnik opštine Ugljevik, uputio je zahtev za eksproprijaciju AD „Rudnik i Termoelektrana“ još 2009. godine, u kom je navedeno da je odlukom o utvrđivanju opšteg interesa Vlade Republike Srpske zaključeno da je to od opšteg interesa radi izvođenja rudarskih radova na površinskom kopu „Bogutovo selo“.
 
Navedene su i parcele za koje je utvrđeno da je „Rudnik i Termoelektrana“, izvođenjem rudarskih radova, praktično ušao u posed tih parcela. Zahtevom je traženo, kaže načelnik Perić, da akcionarsko društvo, kao korisnik eksproprijacije, kod Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, pokrene postupak eksproprijacije tih nekretnina u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.
 
Na zahtev opštine još nije stigao bilo kakav odgovor, niti smo pozvani kao stranka od Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, što bi potvrdilo da je pokrenut postupak eksproprijacije – kaže načelnik Perić. – S obzirom na to da nije pokrenut postupak eksproprijacije, 26. aprila prošle godine ponovo sam podneo zahtev za eksproprijaciju, na koji takođe nije stigao odgovor.
 
Ugovor o koncesiji za eksploataciju uglja na ležištu „Luke“ zaključen je u Banjaluci 10. novembra 2010. godine između Vlade RS, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva kao koncedenta i „Tereks inženjeringa“ iz Bijeljine kao koncesora. Ugovorom je regulisano da se koncesionar obavezuje da će za obavljanje delatnosti iz vlastitih sredstava finansirati rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama predviđenim za eksploataciju mineralnog resursa i pristupnih puteva, pri čemu koncesionar preuzima obavezu da dosadašnjem nosiocu prava korišćenja nepokretnosti i raspolaganja njima, obezbedi naknadu u skladu sa važećim propisima.
 
– Vlada RS je donela dva rešenja – o dodeli koncesije za detaljna geološka istraživanja uglja na ležištu „Baljak“ i o dodeli koncesije za detaljna geološka istraživanja uglja na ležištu „Delići i Peljave-Tobut“, opštine Ugljevik i Lopare, kojima je kompaniji „Komsar enerdži“ iz Banjaluke dodeljena koncesija za detaljna geološka istraživanja, a da li su zaključeni ugovori o dodeli koncesije, opština nema informacije – kaže Perić.
 
Zbog toga su na upravo održanoj sednici lokalnog parlamenta odbornici većinom glasova zatražili da nadležno odeljenje, načelnik opštine i predsednik Skupštine opštine, do narednog zasedanja predlože lokalnom parlamentu sporazum sa AD „Rudnik i Termoelektrana“ o prihvatanju obaveza o eksproprijaciji nekretnina u Starom Ugljeviku, vlasništvo opštine Ugljevik, što je utvrđeno odlukom o utvrđivanju opšteg interesa.
 
Odbornici su zatražili od načelnika opštine da do narednog skupštinskog zasedanja, predloži Skupštini sporazum sa „Tereks inženjering“ o naknadi za nekretnine ne ležištu „Luke“. Oni, takođe, traže da dobiju blagovremeno obaveštenje o daljim aktivnostima vezanim za firmu „Komsar enerdži“ iz Banjaluke.