Da li su šerijatske banke počele da brinu finansijski Zapad?

PinterestFacebookTwitterShare

Islamske banke, njih više od 350 u 80 zemalja sveta, ostvarile su vrtoglavi prihod u 2011. godini. Raspolažu sa hiljadu milijardi dolara, što je 18 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, piše  belgijski list La Libre Belbique. Njihov poslovni uspeh, koji hvali i MMF, intigrira zemlje Zapada.
 
“Islamske banke posluju u skladu sa šerijatskim načelima, a to znači iskreno, pošteno i odgovorno. Naše banke izbegavaju kamatu i društveno su odgovorne, jer se ne bave finansiranjem, niti u bilo kom pogledu učestvuju u proizvodnji i distribuciji alkohola, opojnih droga, pornografije, prostitucije, igara na sreću, duvana, medija i medijskih programa i filmova koji promovišu nasilje i nemoral, kao ni oružje niti bilo što drugo za što je nauka utvrdila da šteti čoveku”, kaže Mohamed Boulif, savetnik belgijskog predstavništva islamske banke Chaabi.
 
Šerijatski odbor banke odobrava ugovore i nove proizvode, kontroliše njihovu primenu, vodi računa o primeni šerijata u poslovnim aktivnostima banke i odobrava potrošnju humanitarnog fonda.
 
“Iako su mnogi bili skeptični kad su u pitanju islamske banke koje posluju u skladu sa šerijatom, njihova dugogodišnja stabilnost, broj klijenata, a pre svega ekonomski rezultati, potvrda su naše uspešne poslovne politike”, navodi Boulif.
 
Kako je u Evropi sve više emigranata iz arapskog sveta, raste i broj islamskih banaka. U Nemačkoj gde je otvorena prva banka po šerijatu u EU i Francuskoj ih je pet, a u Velikoj Britaniji čak dvadeset tri različite banke koje posluju u skladu sa šerijatom. Sve više evropskih klijenata privlači transparentnost poslovanja ovih banaka, jer su dužne da preciziraju u što će tačno investirati njihov novac, pa se postavlja pitanje da li es “tradicionalne” finansijske institucije Zapada trebaju zabrinuti?