Podnošenje zahteva za restituciju od 1. marta

PinterestFacebookTwitterShare

Agencija za restituciju objavila je danas javni poziv za podnošenje zahteva za restituciju, a bivši vlasnici moći će da podnose zahteve od 1. marta.

Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koju je država oduzela građanima i pravnim licima posle 9. marta 1945. godine, kao i na imovinu čije je oduzimanje posledica holokausta. Rok za dostavljanje zahteva je dve godine, a procenjuje se da će biti podneto oko 150.000 zahteva.
 
Zahtevi se podnose nadležnoj područnoj jedinici Agencije za restituciju preko šaltera 150 pošta u Srbiji, na posebnom obrascu koji je propisalo Ministarstvo finansija.
 
Pravo na podnošenje zahteva za restituciju ostvaruje se bez obzira da li je za potraživanu imovinu podneta prijava u skladu sa Zakonom o prijavljivanju i evidentiranju. Podnosilac zahtev treba da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje pravnu vezu s bivšim vlasnikom, kao i o oduzetoj imovini.
 
Nepotpuni zahtevi će biti odbačeni, ali će podnosilac zahteva dobiti obrazloženje sa spiskom dokumentacije koju je izostavio, kako bi mogao da podnese novi zahtev. Važno je da do isteka roka od dve godine bivši vlasnici dostave zahtev sa svom potrebnom dokumentacijom.
 
Građani će imati pravo da se na rešenje Agencije za restituciju žale Ministarstvu finansija, kao i na sudsku zaštitu, a tužbe će podnositi Upravnom sudu.
 
Država će krajem 2014. godine emitovati obveznice za novčano obeštećenje bivših vlasnika kojima bude pozitivno rešen zahtev za restituciju. Za tu namenu previđeno je 200 milijardi dinara, odnosno dve milijarde evra, a obveznice će biti isplaćivane u roku od 15 godina.